středa 12. října 2016

Lea Koncerová: "Bytový dům Plzeňská" - semestrální projekt ze zimního semestru 2015

Největším překvapením je nepochybně urbanismus. Jestliže návrh začínal důslednou ochranou od ulice Plzeňská, postupně se po analýze otevřel a jeho součástí se stal uvěřitelný městský prostor – na místě, kde by na něj vsadil opravdu málokdo. Klobouk dolů. „Propíchnout“ řešené území zkoušel kde kdo, ale tohle se podařilo. Bez násilí, zdánlivě rostlé, mimochodně objevené. Diagonální zkratka spojuje kupodivu opravdu to co má – vizuálně i chůzí.
Domy? Doklad teze, že méně může být více. Bez urbanistické konfigurace by samy o sobě neobstály. Takhle naopak vytvářejí podprahový pocit patřičnosti, neokázalosti a podle mého soudu i esenci domova. Neodmyslitelné od veřejného prostoru, který spoluvytvářejí. Půdorysy jsou poučeně vystavěné – s velkými místnostmi a lodžiemi v nárožích patra. Obojí by se v další fázi projektu pravděpodobně mírně zvětšilo. Na půdorysech je vidět, že si autorka ještě neumí s radostí užít navrhování v nepravoúhlém schématu a vnést do expozice prostoru vše, co tento koncept nabízí. Řekl jsem už jednou že já klobouk dolů, jo? Tak teď Vy – udělejte si názor.

AUTORSKÝ TEXT 

Zadáním projektu je návrh bytových domů na nároží ulic Plzeňské a Vrchlického, na pomezí pražských čtvrtí Smíchov a Košíře. Zástaba v okolí je značně nesourodá - bloky s rostoucí vzdáleností od centra ztrácejí na své kompaktnosti, tříští se, zbytky industriálních staveb se střídají s novými developerskými projekty. V těsné blízkosti parcely se stále člověk cítí jako ve městě - ovšem o kousek dál se městskost vytrácí. Toto balancování na pomezí města a předměstí, kompaktnosti a roztříštěnosti, křehkost hranice uliční fronty se staly ústředním motivem mého projektu.

URBANISMUS
Navrhovaný urbanismus si pohrává s různými stupni propustnosti uliční fronty - dává místu vzduch, odlehčuje jej a zároveň dodržuje uliční frontu. Koncept bodových domů na společné platformě obchodů umožňuje využití fasády po celém obvodu a poměrně efektivní využití plochy pozemku. Toto řešení také nabízí většině bytů přidanou hodnotu nárožní polohy a vícestranného oslunění pokojů. Domy jsou tvarovány intuitivně, tak, aby byla zástavba dostatečně hustá a zároveň poskytovala obyvatelům soukromí a průhledy dvorem. Půdorysná plocha i objem jednotlivých „kamenů“ roste směrem k exponovanému západnímu nároží domu. Ten se od bloku odtrhává a vytváří na západě i východě dva trojúhelníkové veřejné prostory. Zároveň tímto  vytváří průhledy mezi domy, typické pro své okolí.

Dalším charakteristickým znakem místa je jeho poloha v údolí mezi dvěma kopci s luxusním bydlením. Na úpatí kopců, především kolem ulice Plzeňské, vznikly v minulosti opěrné zdi, které se na některých místech změnily v obchody. Fasády domů postavených na společné platformě ustupují několik metrů za uliční čáru. Tento typ zástavby, který lemuje parcelu podél celé severní hranice, návrh parafrázuje dvoupodlažním parterem v mezerách mezi bytovými domy.

Dispozice
Byty jsou uspořádány kolem společného vstupního atria s horním osvětlením. Princip bytů situovaných na nároží je založen na postupném otevírání a gradaci prostor. Skrz úzkou chodbu člověk vstupuje do velkorysejšího obytného prostoru ústícího do lodžie na nároží. Klidová část je kompaktní s minimálními ložnicemi, které lze sádrokarotovými příčkami spojovat a rozdělovat. Dispozice tak může reagovat na měnící se potřeby rodiny v průběhu života nebo požadavky náročnější klientely. Mezi nárožními byty jsou situovány byty menší, jedno- až dvoupokojové, žádný z nich nepostrádá kontakt s exteriérem prostřednictvím lodžie.

Celková skladba bytů reaguje na momentální poptávku, největší část tvoří byty se dvěma až třemi ložnicemi, které doplňují garsoniéry a největší byty s výhledem do ulice Plzeňské. V každém domě se mísí různé velikosti a standardy, po určité době jsou byty určeny k odkoupení a přestávají být dotované. V celém komplexu nelze určit, který byt bude dotovaný a který ne, nevzniká tak sociálně a ekonomicky segregované prostředí.

KONSTRUKCE A MATERIÁL
Hlavními nosnými částmi jsou fasáda a vnitřní jádro, v přízemí a podzemních podlažích je stěnový systém kombinovaný se sloupy. Členění a kompozice oken vychází z vnitřního uspořádání dispozic. Rámy oken v tmavém odstínu dřeva jsou v kontrastu s omítnutou fasádou v pískovo - šedé barvě. V parteru je struktura omítky hrubší a je opatřena jemnými vertikálními vrypy.

PLOCHY
HPP byty (včetně balkonů a teras)    13 830 m2
HPP komunikace patřící k bydlení     1 885 m2
HPP součet byty + komunikace         15 770 m2
HPP komerční parter                         2 750 m2
HPP garáže a zázemí domu              11 480 m2

Celkový součet HPP                          30 000 m2


KUBATURY
Byty a komunikace                             47 310 m3
Komerční parter                                 12 375 m3
Garáže                                               28 700  m3

Celkový součet kubatura                    89 385 m3Summary of the semester task:
Working thesis: The Czech Post Office Building is in a precarious condition. The building can be reconstructed, but one of the choices at stake is its sale and relocation of the Customs Office to other locality. The plot resulting from its hypothetical demolition is unique in more than one way. The ´City of Prague´ wants to verify in advance the possibility of public investment in the new land use and construction of an apartment house (or houses) on site of actual Customs Office and the adjacent plots. 
The plot is situated in a problematic area: the valley of Plzeňská Street (Praha, CZ), city blocks, incomplete blocks, the industrial leftovers, newly built apartment buildings, two nearby hills with luxury residential buildings. The locality is not regarded an ideal address, but the change is probable. Which are the competences t influent its further development? What is due to be determined? The plot is to be understood as a place for a house that can significantly impact its surroundings.
Themes: urban block and its deconstruction, potential of the site, housing in a precarious locality (traffic load, insolation …), accessible housing, building´s potential to initiate new qualities of a place, “entrance” to the city, design of the adjacent public space, design of the street level zone of the house, private space, adequate standard of housing, housing section, apartment.
Similarly to previous semesters the emphasis will be put on the shift from the scale of the entire urban block to the details of the apartment house. Further the emphasis will be placed on verification of living comfort and search for the adequate standard. Students will need to declare the inner spatial distribution of the apartment, a scenario of living in it. We will deal with housing standards, depths of its layout, illumination, insulation, views, exterior parts of apartments, shared spaces of the house. The work includes the insight into the issues of affordable housing. European-wide comparative study was elaborated in pre-diploma seminars. It will be discussed and available for study. An equivalent Czech law on housing does not exist yet but is in preparation. STANDARD / AFFORDABLE / SOCIAL.
The task is to verify the capacity of the plot. Justification of the proposal in a wider context. Different housing standards are expected to arise within the whole housing complex considering its locality and attributes of the plot. Percentage preview of apartment standards is a part of the task, including justification and argumentation of the proposal. Street level solution of the entire plot. Articulation of what is private and public. Public program of the street level is required. Working balance sheet of the economy of the proposal will be an obvious part of the task. Intentionally, no special regulation is specified. more projects with the same semester task
další práce stejného zadání jsou zde
Žádné komentáře:

Okomentovat