středa 2. března 2016

Martin Fleischmann: "Bytové domy Na Zatlance" - semestrální projekt ze zimního semestru 2014


Semestrální projekt Martin dělal jako studii k bakalářskému projektu. Vynechám úvod. Na konci je k přečtení část posudku, která se nezabývá technickými částmi projektu. 
AUTORSKÝ TEXT
Martin Fleischmann

Vstupuji do prostředí přesyceného různorodostí. Navrhuji domy, které mají vnitřní a vnější tvář. Bydlení vyššího standardu při zachování normálnosti. Normálnosti výrazu, typologie. S uzavřeným parterem navazujícím na historii místa, s byty jejichž kvalita stoupá s každým patrem. Navrhuji bytové domy nevybočující z měřítka čtvrti a odpovídající její struktuře.

Prvotní myšlenkou byla nutnost vypořádat se s masou kopce Mrázovky, na jehož patě domy stojí. Struktura je odvozena z typologie pražské blokové zástavby v místech jejího nárazu na nezastavěné vrchy. V těchto zlomech vytváří otevřené či polouzavřené formy, které tak odhalují své vnitrobloky směrem k parku. S vytyčeným cílem nevybočit z charakteru okolního Smíchova a udržet jeho tradiční formu zástavby se tento jev ukázal jako klíčový. Bytové domy jsou tak navrženy do tvaru nedokončeného bloku, který se otevírá Mrázovce a v ulici Na Zatlance ponechává možnost k dokončení zastavěním nově vzniklé proluky mezi navrženou a stávající zástavbou. V obou přilehlých ulicích drží uliční čáru a na západní straně dotváří nově vznikající ulici Astlovu. Jakožto domy stojící v mírném svahu na tento reagují uskakováním jednotlivých domů podle terénního rozdílu a tím zároveň zjemňují měřítko celého návrhu. Výškově se drží na pěti patrech a odpovídají hladině okolí.

Vnitřní struktura stavby sestává ze sedmi samostatných domů na podnoži společných garáží se vjezdy z dolní části ulice Na Zatlance. Návrh je vystavěn na opakovatelnosti jednotlivých sekcí, čtyři jsou tak totožné a tři, ve zlomech, atypické. Vnitřní náplň, totožná napříč všemi, začíná parterem bez bydlení, plnícím úlohu vstupu s halou, servisního a provozního zázemí domu a zároveň obsahuje společenské prostory orientované do dvora. Druhé podlaží je navrženo standardně se 4 byty, třetí se 3 a čtvrté a páté se dvěma byty na patře. Byty v pátém podlaží jsou koncipovány jako mezonetové přidružením části podkroví, čímž získávají i exkluzivitu střešních teras.

Uliční fasáda je potažena jemnou probarvenou omítkou s lehkým růžovým nádechem, který vychází barevnosti protějších domů. V nejvyšším bodě přechází bez římsy ve střechu se zaatikovým žlabem. Parter má omítku kamennou a tvoří pomyslný sokl celému domu, pevný základ, na kterém stojí. Střešní krytina je zvolena hliníková, jakožto současné řešení, které zároveň díky své konstrukci drží okolních starších domů.

Prostorovým řešením soukromého vnitrobloku se reaguji na převýšení pozemku o přibližně 6 metrů. Navrhuji proto opěrnou zeď, běžný prvek na patě kopců, kterou protahuji mezi domy a vytvářím terénní zlom. Dále je prostor členěn vyrovnáním terénu před každým domem, které umožňuje pohodlné využití prostoru. Ve špici dvora je poté široké schodiště vyrovnávající zbylý výškový rozdíl.

Fasáda přiléhající k tomuto vnitrobloku je otevřená, s horizontálními balkony evokujícími smíchovské pavlače, ovšem rozdělené pro jednotlivé byty subtilní kovovou perforovanou příčkou. Ta v podobném motivu tvoří i zábradlí a vertikální propojení na stycích výškových úrovní jednotlivých domů. Vzhledem k relativní blízkosti protějších domů nabízí také určitou míru soukromí.

Jednotlivé byty jsou převážně navrhovány na hloubku celého traktu, tedy s ranním i večerním světlem a možností příčného provětrání. To umožňuje taktéž příčné průhledy skrz celou dispozici. Prostorově jsou většinou řešeny jako zónované.

Konstrukční systém jednotlivých domů je zvolen jako příčný stěnový s komunikačním jádrem umístěným do středu dispozice. V garážích přechází v systém sloupový. Garáže samotné jsou dvoupatrové ve sklonu cca 4,5%.

_________________________________________________________________________

POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE
Název práce: Bytové domy Na Zatlance
Vedoucí práce: Ing.arch.Michal Kuzemenský
Autor: Martin Fleischmann

Zadáním bakalářské práce, bylo navrhnout bydlení na parcele velikosti městského bloku pod kopcem. Podrobněji si lze zadání přečíst. Zadání směřovalo k vystavění teze a její obhajobě.
Záměrně byla vybrána parcela, která se nachází v drahém pásmu realitní mapy a ne náhodou je její další vlastností střet městské a přírodní struktury. Vlastnosti a chování městské struktury má v takových rozhraních ostřejší čitelnost. Ukazují se její nedostatky a slabosti, město musí použít empirické recepty, které jsou odlišné i regionálně. Typologii je třeba aplikovat nebo hledat vlastní. V neposlední řadě byl výběr velikosti parcely městského bloku výzvou k vystavení vlastní teze o způsobu navržení tak velké struktury jedním autorem. Velikost bloku, v kontextu Smíchova, bývala stavbou několika domů. V kontextu Dejvic už to tak jasné není. Jednotlivé bloky tam přebírají jednu z vlastností paláce resp. dvora – tedy jednoho komponovaného celku. To bylo několik slov k osazení kontextu a cíle bakalářské studie.

Jako výchozí bod pro svoji práci Martin zvolil dvě teze. Navrhuje sice celý blok (resp. otevřený blok), ale skládá ho z jednotlivých typologicky podobných až typizovaných sekcí. Každá sekce je sama o sobě cvičením v askezi. Dispozičně i esteticky. V jednoduchosti je krása, Martin to ví a u jedné sekce to funguje bezchybně. Problematičtější je spojení do jednoho celku. Jednotlivé domy kopírují sklon ulice, tedy takzvaně skáčou. Téma uskakujících říms a kaskádovitě skládaných štítů dobře známe ze Smíchova i Žižkova. Martin tedy záměrně navrhl antitezi městského paláce a zároveň nepředstíral rostlost či roztomilost celku. Myslím, že však nenabídl plnohodnotné řešení. Antiteze je nedokončená, osciluje mezi typizovanou sekcí a městským palácem, ale bez pointy. Tvrdím, že brilantně navržená vizualita jedné sekce celek domu laicky řečeno „neutáhne“.

Výškové odskakování jednotlivých domů Martin použil k jednomu velmi vtipnému kroku. Opěrnou zeď, která momentálně stojí v uliční frontě autor zatočil do vnitrobloku, tedy spirálovitý výškový rozdíl, který kolem parcely vytvářejí hned dvě na sebe kolmé ulice využívá k definování výškově členitého prostoru vnitrobloku. Efekt je možné vidět na jedné z perspektiv a myslím, že prostor vnitrobloku je krásný. I tady lze a myslím, že dokonce je třeba, dodat pointu. Začnu zevnitř. Myslím, že klient, řekněme developer by si velmi nerad nechal uniknout prostory navazující na terén vnitrobloku – spolu ze soukromými zahrádkami to bývají nejžádanější byty. Tedy myslím, že není vhodné nabízet v přízemí sice dobře myšlené, ale odhaduji, že ekonomicky těžko obhajitelné domovní sdílené prostory. Spolu s případnou změnou na byty by se pěší cesty točily kolem dvorní opěrné zdi, kolem ní by se rozkládal společný prostor dvora a pata domů by myslím měla patřit bytům.

Ještě jedna kritika. Martin dlouho hledal obraz, či řekněme inspiraci pro vnitřní, tedy dvorní fasády. Tak jak je vnější plášť asketicky střídmý, má takový být i vnitřní dvůr. Předobrazem je myslím pavlač. Kritika je evidentní. Nedůsledně oddělené pavlače, resp. lodžie náležející jednotlivým bytům. Při tak výrazném vytažení linearity lodžií bylo možné pohybovat s hloubkou pláště jednotlivých místností, mít lodžie řádně hluboké a někde naopak jen formálně mělké. Pocit nekrytých zad, nedostatku soukromí dům odkazuje do jiného segmentu klientely, než pro kterou byl zamýšlen. Nedomyšlenost výškového uskakování jednotlivých sekcí se nejvíce propsala do setkání pavlačí ve dvoře.
___________________________________________________________________________zadání semestrální práce je zde
.
Summary of the semester task
Apartment House(s) at Zatlanka Street in Prague-Smíchov, on the plot of the size of an urban block, was this semester our studio theme. How to propose an urban unit of a scale, context and typology that used to be designed by more architects? The maximum emphasis of the task was put on the shift from the urban block to the details of an apartment house and of an apartment, accenting verification of the dwelling comfort. Students ought to prove the apartment´s inner space distribution, it exposition – a scenario of housing in high resolution. They dealt with housing standards, depth of apartment layouts, light comfort, insulation, views, and exterior of apartments – loggias, balconies, terraces. The location and attributes of the plot determined higher standard of housing. What do notions of LUXURY, COMFORT, STANDARD mean in urban scale, architecture and housing details?
The task was to verify potential of the plot; to justify the proposal in a wider context; to design of apartments of various standards. Mapping scheme of different standard of apartments in the entire block was required, including justification and presentation of proposed solution. Students were solving the street level plan of the plot. They focused on distribution of private, public, semi-private, semi-public spaces of the site. No public commercial services were required. If proposed for the housing complex, a student´s task was to justify options of other than housing programme.
The work was complemented by monolithic model in scale 1:100 with equal detailing of the surroundings and proposed objects.
more projects with the same semester task

projekty stejného zadání zde

Žádné komentáře:

Okomentovat