úterý 1. března 2016

Kristýna Pokojová: "Bytové domy Na Zatlance" - semestrální projekt ze zimního semestru 2014

První „velký projekt“ Kristýny Pokojové ze třetího semestru. Na místo bloku měla autorka od počátku vizi teras, ulic ve svahu, vědomě či intuitivně odkazující na dnes již neexistující zástavbu kopce Mrázovka. Konec konců i odkaz na vilové čtvrti pražských kopců. Nízká podlažnost, relativně malá podlažní plocha celku - na hranici rentability, vysoký komfort bydlení. Hledání rozhraní individuálního a kolektivního bydlení. Jedna struktura nebo soubor rodinných domů? Správně položené otázky a solidní výchozí teze. Řešení má diskutabilní momenty. Díky za ně. Na počátku studia se naši budoucí kolegové častokrát pohybují mimo rámec spolehlivých šablon a to je důležité. Všechno ostatní se totiž mají čas naučit. My je můžeme znechutit nebo podpořit. Co myslíte?AUTORSKÝ TEXT
Části Prahy Smíchov dominuje kopec Mrázovka. Okolní zástavba na ni navazuje různými způsoby: bloky jsou otevřené směrem ke kopci, rozbíjejí se na jednotlivé vily a až směrem na kopec se nachází chatová kolonie a tím se město dostává na samou hranu svahu Mrázovka. Hlavním tématem mého návrhu se stává využití výhod svažitého terénu pozemku.

Členitost terénu této části Smíchova předurčilo utváření města s jeho typickými opěrnými zdmi, vyrovnávajícími schody a rampami. Tyto prvky poskytují obyvatelům mimo primárního účelu - vyrovnání se s terénem i příjemné prostory k pobytu obyvatelů na ulici, posezení přátel na schodech, výhledy na město. Můj pozemek leží na pomezí mezi původní průmyslovou částí a někdejšími bohatými vinicemi na jižním svahu kopce, u kterých se stavěly krásné vily.

Lokalita se dnes dá označit za velmi atraktivní. Dobrá dopravní dostupnost, blízké obchodní centrum a mnoho pracovních příležitostí v administrativních objektech - to předurčuje místo ke kvalitní bytové výstavbě. Na dosah je velkoměsto.

Hlavní myšlenkou návrhu je vytvoření stupňovitých teras ve svahu jako na bývalých vinicích. Na těchto terasách jsou umístěny rodinné domy a dvojdomy. Tím se vytváří zahrádky pro každý dům, které si tím navzájem zachovávají dostatečné soukromí. Na hraně pozemku s ulicí navržené domy rostou do jednotlivých bytových domů a dotváří s okolní zástavbou profil ulice.

Strukturu rodinných domů ve svahu řeším s návazností na okolní terén a stávající pěšiny. Domy jsou osazeny na 3 platformách vyvýšených vždy o 3 metry. Zachovávám průchodnost pozemku z nároží ulic Ostrovského a Na Zatlance až na vrchol kopce. Každý objekt je vybaven stejnou úrovní kvality bydlení: orientací na jih/jihozápad, vlastním soukromým dvorkem s výhledem na střechy domů pod ním, který není rušený okny sousedů, dostupností autem ke každému domu a vnitřním parkováním. Třípodlažní rodinný dům je tvořen dvougaráží v suterénu skryté za opěrnou zdí, obytnou částí se vstupem na terasu v přízemí a třemi ložnicemi v prvním patře. Vnitřní dispozice se skládá ze dvou pomyslných částí – na jih jsou umístěny obsluhované obytné místnosti s velkými okny a na sever jsou obslužné: vnitřní komunikace bytu a sociální zařízení.

Pět bytových domů chrání soubor rodinných domů uvnitř bloku před rušivými vlivy z ulice. Každý bytový dům je umístěn na nosné zdi, která mu vytváří sokl. Klesání ulice kolem pozemku vytváří takovou výškovou nerovnost, že na rohu mého pozemku s ulicí Ostrovského je vyrovnaný terén a na severním konci mého pozemku s ulicí na Zatlance činí výška nosné zdi až 6 metrů. Díky soklu jsou i přízemní byty nad úrovní kolemjdoucích chodců. V „proluce“ mezi domy je zahrádka pro mezonetové byty v přízemí. Okna jsou orientována převážně do dvou fasád – do ulice a do dvora, a nabízí tak příčný průhled bytem. Na jedno bytové jádro připadají vždy dva prostorné byty. Parkování pro bytové domy v ulici Na Zatlance je umístěno v suterénu, vjezd do něj je však na úrovni terénu. Parkování pro dva zbývající bytové domy v ulici Ostrovského se nachází ve vnitřním dvoře.

Všechny rodinné i bytové domy mají nosné obvodové stěny bytů s flexibilním osazením vnitřních příček a možností pro klientské změny. Měkkost fasády je docílena jednak pomocí okrových cihel zamazávaných maltou, a jednak díky olemování úzkou římsou ze světlejších cihel. Použity jsou pouze dva velikostní typy dřevěných oken – velké francouzské a malé čtvercové.


_______________________________________________________________________


zadání semestrální práce je zde
.
Summary of the semester task
Apartment House(s) at Zatlanka Street in Prague-Smíchov, on the plot of the size of an urban block, was this semester our studio theme. How to propose an urban unit of a scale, context and typology that used to be designed by more architects? The maximum emphasis of the task was put on the shift from the urban block to the details of an apartment house and of an apartment, accenting verification of the dwelling comfort. Students ought to prove the apartment´s inner space distribution, it exposition – a scenario of housing in high resolution. They dealt with housing standards, depth of apartment layouts, light comfort, insulation, views, and exterior of apartments – loggias, balconies, terraces. The location and attributes of the plot determined higher standard of housing. What do notions of LUXURY, COMFORT, STANDARD mean in urban scale, architecture and housing details?
The task was to verify potential of the plot; to justify the proposal in a wider context; to design of apartments of various standards. Mapping scheme of different standard of apartments in the entire block was required, including justification and presentation of proposed solution. Students were solving the street level plan of the plot. They focused on distribution of private, public, semi-private, semi-public spaces of the site. No public commercial services were required. If proposed for the housing complex, a student´s task was to justify options of other than housing programme.
The work was complemented by monolithic model in scale 1:100 with equal detailing of the surroundings and proposed objects.
more projects with the same semester task

projekty stejného zadání zde

Žádné komentáře:

Okomentovat