čtvrtek 17. září 2015

Zadání zimní semestr 2015/16


Téma: Bytový dům/domy Plzeňská
Pracovní teze: Objekt České pošty je v nedobrém fyzickém stavu. Objekt je sice možné rekonstruovat, ale jednou z variant je jeho odprodej a přesídlení provozu Celní pošty jinam. Parcela vzniklá případnou demolicí je z několika důvodů výjimečná. „Praha“ chce s předstihem prověřit variantu investice do pozemku a stavby bytového domu (či domů) na místě Celní pošty a vyznačených pozemcích.
Parcela se nachází v problematickém území: údolí Plzeňské ulice, městské bloky, nedokončené bloky, zbytky industriálních staveb, nově vznikající bytové domy, dva sousední kopce s luxusním rezidenčním bydlením. Místo momentálně není považováno za ideální adresu, ale změna je pravděpodobná. Jaké jsou kompetence vývoj ovlivnit? Co všechno je třeba určit?
Parcelu lze chápat jako místo pro dům, který může výrazně ovlivnit okolí.

Témata:
·        městský blok a jeho dekonstrukce
·        potenciál místa
·        bydlení v místě kde je to obtížné (zatížení dopravou, oslunění …)
·        dostupné bydlení
·        iniciace místa stavbou
·        „vstup“ do města
·        návrh souvisejícího veřejného prostoru
·        návrh parteru domu
·        soukromý prostor
·        adekvátní standard bydlení
·        byt

Tak jako v minulých semestrech  bude kladen maximální důraz na posun od urbánního celku velikosti městského bloku do detailů bytového domu. Bude kladen důraz na ověření komfortu bydlení a nalezení adekvátního standardu. Studenti budou povinni dokladovat vnitřní prostorový rozvrh bytu, expozici bytu – scénář bydlení. Budeme se zabývat standardem bydlení, hloubkou dispozice, osvětlením, osluněním, výhledem, exteriérovými částmi bytu, společnými prostory domu. Součástí práce je vhled do problematiky dostupného bydlení. Evropská komparace byla zpracována v předdiplomních seminářích. Bude diskutována a bude k dispozici.
Úkolem je prověření kapacity parcely. Odůvodnění návrhu v širším kontextu. Vzhledem k lokaci a vlastnostem parcely je předpokládán rozdílný standard bydlení v rámci jednoho celku. Procentuální rozložení bytů různého standardu je součástí zadání, včetně odůvodnění a obhajoby navrhovaného řešení. Vyřešení parteru parcely. Rozdělení na soukromé, veřejné. Veřejná funkce parteru je požadována. Samozřejmou součástí práce studentů bude průběžná rozvaha nad ekonomičností celku. Prostorová regulace záměrně není zadána.

Představení zadání a výběr studentů bude probíhat ve čtvrtek 24.9. 2015 ve 14:00 v místnosti 644.
Práce je vypsána jako:  ATBS, ATVZ, ATV, ATSS, ATZBP, DP

Studenti si vezmou portfolio prací v digitální podobě (max 20MB) - osobní účast nutná.
Po prezentaci proběhne výběr studentů do atelieru - výsledek bude druhý den dopoledne rozeslán mailem.


Žádné komentáře:

Okomentovat