neděle 30. srpna 2015

Natalie Oweyssi: "Bytové domy Na Zatlance" - semestrální projekt ze zimního semestru 2014

Blok „Na Zatlance“ byl prvním velkým projektem Natalie – (ze druhého ročníku). Ten semestr jsme vzali víc studentů, kteří to měli podobně (uvidíte). 
Prvním inspiračním zdrojem – řekněme klášterem – Natalie odpověděla na otázku, jak se jeden autor může postavit k velkému celku a nenapodobovat rostlost či různorodost města, (neřku-li mnohost uličních fasád). Všimněte si tří dominantních vstupů do dvora, samozřejmá práce s překvapením a kontrastem. To není žádná srabárna. Na fotkách modelu se podívejte na vtipné uzavření dvora směrem ke kopci a zároveň vstupem tamtéž. Byty? Velmi solidní komfort a hezký půdorys. Dva na schodiště? Ano, to je málo. Bylo potřeba dodržet malou hloubku traktu, aby dvůr zůstal důstojným dvorem. Je co kritizovat? Ano. Proč to dělat, když studentka nalézá cestu s radostí, nebojí se, a ví co dělá. Jsem si jistý, že bude hledat dál. Dostala Áčko? 
model M 1:100 (foto Pavel Aschermann)

model M 1:100 (foto Pavel Aschermann)

model M 1:100 (foto Pavel Aschermann)

model M 1:100 (foto Pavel Aschermann) 
model M 1:100 (foto Pavel Aschermann) 
AUTORSKÝ TEXT
Na hranici mezi neprostupnou zelení a ruchem ulice se nachází rajský dvůr lemovaný vysokou arkádou. Tři průchody fungují jako brány mezi světy. Obousměrně orientované byty se pohybují na jejich rozhraní. Loggie poskytují požitek ze světa rajské zahrady, na druhé straně však obyvatelé nežijí v izolaci od okolního města. Hledání symetrie na pozemku veskrze nesouměrném a snaha neopomíjet přitom existenci okolí vyústila v asymetricky symetrickém půdoryse.
               Smíchov. V nově postavených rezidencích tu zvonky zdobí jména ruská, americká i německá. Smíchov se tedy zve luxusní lokalitou. Mezi semknutými bloky ční kopcovité zelené plochy osázeny zahrádkářskými domky a lemovány semknutými řadami domů.
            Rozhodnutí vytvořit blok bylo klíčovým pro vlastní koncept domu. Uzavřením bloku se otevřelo nové téma vnitřního dvoru jako prostředku k vytvoření vlastního světa odděleného od okolí. Nalezení výrazu inspirovaného klášterními rajskými zahradami ovlivnilo nejen parter dvoru, ale současně i dispoziční řešení celé budovy. Dvoupatrové sloupové loubí je ve vyšších podlažích nahrazeno lodžiemi a velkými francouzskými okny. Všechna okna jsou zapuštěna o celou hloubku zdi, získávají tím možnost předstoupeného balkónku a tektonika budovy naskicovaná již sloupy v prvních podlažích, je tak zachycena v celé výšce. Vzniká masivní sloupový rastr, přesto je nosná konstrukce budovy založena na stěnovém systému.
               Dvůr slouží jako soukromá zahrada a tak pro cizince skýtají tři vstupní brány pouze romantické průhledy. Loubí obíhá celý dvůr. V severní části, kde naráží na kopec, se nad ním rozprostírají dvě terasy. Nižší z teras plynule navazuje na cestu šplhající na Mrázovku. Vyšší terasa je přístupná jednak z bytů ve třetím podlaží severní části domu a jednak ze speciálního schodiště skrytého v loubí a skýtá tak pro obyvatele další polosoukromý prostor určený k relaxaci.
               Snažím se vytvořit byty s komfortem v podobě oboustranné orientace. Tato typologie mi umožňuje navrhovat vnitřní a vnější fasádu domu na odlišných principech. Mohu si tak dovolit experimentovat s velkými francouzskými okny a otevřenými lodžiemi, které se otáčí pouze do vnitrobloku. Každý obyvatel tak získává přístup do světa rajského dvoru, kde může trávit čas, aniž by opustil svůj byt. Lodžie jsou prostorné a zabírají celou šířku obytné místnosti. V jednom prostoru se tu odehrává jídlo, zábava i relaxace. Oddělené jsou pouze ložnice, které mají vždy vlastní koupelnu. Většina bytů je standardu 4+kk, v přízemí s nacházejí atypické garsonky s okny přímo do loubí dvora. V nejvyšších patrech a v atypickém čele domu jsou pak byty větší.
              Fasáda orientovaná do ulice zůstává pevná a celistvá. Kontrast fasád umocňuje vjem odlišných světů, na jejichž pomezí se byty nachází.
               Smíchovu není cihlová fasáda cizí. V ulicích kolem našeho pozemku je možné jí načíst hned na několika domech. Po krátké úvaze jsem se rozhodla zjemnit pevnou uliční fasádu ornamentem právě v podobě cihly. Schodiště jsou prosvětlována mezerami po vynechaných cihlách. Okna v nejvyšším podlaží lemuje jako krajka oblouková klenba. Jemnosti, které trhají masivní hmotu a nutí oči se zastavovat. Aby pak dům nepůsobil jako neforemný kvádr posazený do ulice a oblečený do cihel, je nutné, aby reagoval na své nejbližší okolí. Hmota graduje směrem k nároží a posléze se opět snižuje. Vzniká tak dominantní plné nároží, které zklidňuje přilehlou křižovatku.
               Tvořím hmotu pro Smíchov tak typickou, ale snažím se spolu s „hmotou“ přinášet i něco navíc. Nestandardní pojetí. Právě tato přidaná hodnota je pro mě luxusem. Prázdná hmota nikdy nemůže být domovem.

_____________________________________________________________________

zadání semestrální práce je zde
.
Summary of the semester task
Apartment House(s) at Zatlanka Street in Prague-Smíchov, on the plot of the size of an urban block, was this semester our studio theme. How to propose an urban unit of a scale, context and typology that used to be designed by more architects? The maximum emphasis of the task was put on the shift from the urban block to the details of an apartment house and of an apartment, accenting verification of the dwelling comfort. Students ought to prove the apartment´s inner space distribution, it exposition – a scenario of housing in high resolution. They dealt with housing standards, depth of apartment layouts, light comfort, insulation, views, and exterior of apartments – loggias, balconies, terraces. The location and attributes of the plot determined higher standard of housing. What do notions of LUXURY, COMFORT, STANDARD mean in urban scale, architecture and housing details?
The task was to verify potential of the plot; to justify the proposal in a wider context; to design of apartments of various standards. Mapping scheme of different standard of apartments in the entire block was required, including justification and presentation of proposed solution. Students were solving the street level plan of the plot. They focused on distribution of private, public, semi-private, semi-public spaces of the site. No public commercial services were required. If proposed for the housing complex, a student´s task was to justify options of other than housing programme.
The work was complemented by monolithic model in scale 1:100 with equal detailing of the surroundings and proposed objects.


more projects with the same semester task

projekty stejného zadání zde

Žádné komentáře:

Okomentovat