pondělí 16. března 2015

Vojtěch Ružbatský: "Bytové domy Na Zatlance" - semestrální projekt ze zimního semestru 2014

Zavěšujeme další projekt ze zimního semestru. Už máte s čím srovnávat. Tentokrát je tu navíc issuu publikace úvodní analýzy a teze konceptu, která byla pro Vojtův projekt klíčová. 
Myslím, že tentokrát prohlížíme projekt, kterého (především estetické) kvality lze špatně zachytit na papír ... tedy alespoň odhaduji, že jeho kontroverze nemá na papíře adekvátní oporu. Uvidíme.
zde si můžete prohlédnout ÚVODNÍ ANALÝZU A KONCEPT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zde si můžete prohlédnout KOMPLETNÍ PROJEKT:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTORSKÝ TEXT

ANOTACE

Dům v nároží ustupuje z přeexponované křižovatky. Pomáhá tím prostorově sobě i okolním objektům a odhaluje tak sílu vynechaného nároží se starými lípami, které tu celou dobu bylo a jenom setrvávalo bez rámu nevyjádřené. Dává smysl stromům jako předzvěsti kopce, původní opěrnou zeď na východě parafrázuje jako jeho přirozený sokl a ze vstupu do domu a jeho zahrady tvoří každodenní rituál vracení se domů. Svou figurou vychází z charakteru okolní zástavby a zapojuje se do jejích historických vrstev.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
              
Hlavní figura domu ctí princip okolní blokové zástavby a ustupuje pouze v nároží. Důvodem proto je skutečnost, že křižovatka ulic Na Zatlance a Ostrovského netvoří příjemné místo pro pobyt. Každý zde jen rychle prochází. Doprava a především hmotová expozice nároží okolostojících domů působí příliš tíživě. Otevření křižovatky do zalesněného kopce (dnešní situace přes naši volnou parcelu) tuto situaci zklidňuje a staleté lípy tvoří dostatečný akcent, aby nároží obstálo samo o sobě. Jde o krásnou nahodile vzniklou kompozici, kterou jsem se rozhodl do mého návrhu začlenit jako určující kvalitu.
               Tím že vytvářím „inverzní nároží“ získávám prakticky nároží dvě a větší plochu fasády do ulice. Byty získávají dostatečný odstup od okolních domů. Ve vynechaném prostoru vzniká veřejně přístupný předprostor domu a především v něm zůstávají zachovány staré lípy ve své symbolické poloze na nároží. Věřím, že by pomohly lidem se snáze ztotožnit s novým domem.
               Vstup dále do vnitrobloku vede průchodem ve střední části domu, která je snížená, aby přes ni kopec zůstal vnímatelný nadále i z ulice. Pohled na kopec a stromy na nároží vtahují člověka do osově umístěného průchodu, aby na kopec vystoupil, a zároveň přibližují kopec blíže ke křižovatce. Vnitřní dvůr je pak už zcela soukromí a otevírá se do zeleně na svahu. Jde o zahradu pro obyvatele domu.

STRUKTURA DOMU A BYTŮ

Struktura domu samotného je řešena úsporně a parcelu zastavuji v kontrastu k velkým vnějším prostranstvím intenzivně. Šířka domů se pohybuje v rozmezí od 16 do 18 m a byty jsou umístěny po obou stranách domu, do ulice, nebo do zahrady. Celá struktura objektu vychází ze základního modulu 4 bytů na schodišťovém jádře, tento modul se v domě s různými obměnami opakuje.
               Střední část domu nad průjezdem je pak zcela atypická. Je tvořena luxusními garsonkovými byty přístupnými z pavlače. Tyto byty se otevírají zárověň do předzahrady i do zalesněného kopce. Na nárožích a v posledním ustupujícím podlaží jsou byty umístěny na obě fasády objektu, aby co nejlépe využily své specifické polohy.
               Do předprostoru domu se otevírá společenský sál a ostatní pronajimatelné prostory (např. domovní školka). V čele domu do ulice Ostrovského je pronajimatelný obchodní parter.
               Byty jsou namíchány různorodě, ale největší důraz je kladen na základní byt o velikosti 3kk o 100m2. Největším specifikem bytů je jejich klasické zónování na tiché a denní části a především oddělitelnost kuchyně od obývacího pokoje, neboť kuchyň považuji za prostor užitkový, ale zároveň chápu výhody jejího propojování. Většina bytů je vybavena lodžiemi - do ulice, nebo balkony do vnitrobloku. Ty jsou částečně zapuštěny, aby poskytovaly možnost soukromí.

MATERIÁLY,  ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ A KONSTRUKČNÍ
ŘEŠENÍ


Smíchov je postprůmyslové město, které se postupně proměňuje v luxusní rezidenční lokalitu. Navrhuji do něj materiály které snesou jeho prach a špínu, ale zároveň dovedou působit důstojně a solidně. Šedé hrubé omítky a v kontrastu k nim jemná bílá plastová okna.Dům má jasnou hierarchii, parter je tvořen pevným soklem na kterém sedí lehčí světlé tělo. Poslední patro je v čelech otevřeno pod římsovou desku. Dům se tak přirozeně směrem vzhůru odlehčuje, tak jako roste strom. Okna jsou hluboko zapuštěná. Jedinou ornamentální ozdobou domu jsou zábradlí z glazovaných tvárnic.
               Konstrukčně je dům navrhnut jako kombinovaný stěnový systém z tepelně-izolačních tvárnic bez dodatečného zateplení. Podélná středová zeď dělí dům na dva trakty a střechy jso řešeny jako ploché. Dům je založen na železobetonové základové desce.

POČTY BYTŮ

1kk
HPP: 45 m2
počet: 12


2kk
HPP:  70 - 75 m2
počet: 26


3kk
HPP:  97 - 100 + 2x80 m2
počet: 58

4kk
HPP: 123 - 130 m2
počet: 15

BYTŮ CELKEM: 112

.

zadání semestrální práce je zde
.


Summary of the semester task
Apartment House(s) at Zatlanka Street in Prague-Smíchov, on the plot of the size of an urban block, was this semester our studio theme. How to propose an urban unit of a scale, context and typology that used to be designed by more architects? The maximum emphasis of the task was put on the shift from the urban block to the details of an apartment house and of an apartment, accenting verification of the dwelling comfort. Students ought to prove the apartment´s inner space distribution, it exposition – a scenario of housing in high resolution. They dealt with housing standards, depth of apartment layouts, light comfort, insulation, views, and exterior of apartments – loggias, balconies, terraces. The location and attributes of the plot determined higher standard of housing. What do notions of LUXURY, COMFORT, STANDARD mean in urban scale, architecture and housing details?
The task was to verify potential of the plot; to justify the proposal in a wider context; to design of apartments of various standards. Mapping scheme of different standard of apartments in the entire block was required, including justification and presentation of proposed solution. Students were solving the street level plan of the plot. They focused on distribution of private, public, semi-private, semi-public spaces of the site. No public commercial services were required. If proposed for the housing complex, a student´s task was to justify options of other than housing programme.
The work was complemented by monolithic model in scale 1:100 with equal detailing of the surroundings and proposed objects.


more projects with the same semester task


projekty stejného zadání zde.

.


Žádné komentáře:

Okomentovat