úterý 10. března 2015

Kateřina Gloserová: "Bytové domy Na Zatlance" - semestrální projekt ze zimního semestru 2014

Zavěšujeme první práci ze zimního semestru. Letos budou bez velkého úvodu a hodnocení. Prohlédněte si práce sami, bez návodu. Obrázky na blogu jsou jen část práce, celou práci si můžete prohlédnout na přiložené issuu publikaci. Na konci příspěvku je jako vždy autorský text. Pro pochopení práce doporučuji přečíst zadání semestru. Odkaz je na konci textu. Ptali jsme se: jak postavit dům ve velikosti jednoho městského bloku? Jak navrhovat na parcele kde je vysoká "realitní mapa". Co to je STANDARD. Co to je LUXUS? Co to znamená KOMFORT? Proč se v Praze špatně hledá solidní bydlení a zároveň je vysoké procento bytu prázdných? Proč se lidé stěhují za město, kde za cenu pražské garsonky koupí rodinný dům? Otázek bylo mnohem více. Byl to koncentrovaný semestr. Tohle je odpověď Katky Gloserové.


foto Pavel Aschermann

foto Pavel Aschermann


pracovní zákres


zde si můžete prolistovat celý projekt
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTORSKÝ TEXTZelené klíny pronikají hluboko do struktury města, které přechází v divočinu místy pozvolna, jindy se s ní střetává nečekaně v silném kontrastu. Zástavba přimykající se ke svahům je charakteristická svým (ne)vztahem ke dvěma zcela odlišným prostředím.  Jaký by měl být dům na rozhraní? Dům – zeď kolem tajemné zahrady uprostřed města?

Smíchov - tato původně zemědělská a rekreační oblast Pražanů s vinicemi a zahradami prodělala v průběhu historie několik zásadních    proměn. Průmyslová éra změnila tvář Smíchova téměř k nepoznání. Výrobní areály, železnice a především několikapatrová bloková obytná zástavba pokryly v členitém území zprvu níže položené oblasti podél řeky a smíchovská údolí. Později i mírnější svahy, avšak řada strmých úbočí si svůj přírodní charakter s rozsáhlými porosty vzrostlých stromů zachovala dodnes a stala se nepostradatelnou součástí obrazu nejen Smíchova, ale celého města.

Na řešené parcele se setkává na jedné straně silné téma nárožní polohy u rušné křižovatky, na straně druhé vztah k divokému úpatí Mrázovky. Část svahu se přímo na pozemku nachází, bylo tedy možné vyjádřit se ke vztahu dům – kopec svobodně. Součástí návrhu se postupně stalo jeho zachování, jako unikátní hodnoty místa, v původní divokosti a tajemnosti. Cílem bylo navrhnout dům, který se zapojí jak do městského tak do přírodního prostředí, dům, který nebude lhostejný ke své výjimečné poloze, dům, ve kterém se bude dobře bydlet.

Stavba se jako celek otevírá k úpatí, které zůstává záměrně v původní divokosti nezastavěné, a vytváří tak společný vnitřní prostor. Společný v pravém slova smyslu. Všechny cesty domů začínají jediným vstupem - vstupem do zahrady. Obyvatelé domu jí každodenně prochází, je součástí jejich života v domě pod svahem. Hlavní vstup je orientován z ulice Ostrovského tak, aby se před námi při vstupu otevřel prostor s hlavní cestou směřující k altánu pod korunami stromů Mrázovky, ze které vybíhají chodníky menší k jednotlivým vstupům do přízemních bytů s předzahrádkami a k sedmi komunikačním jádrům do vyšších podlaží. Šestipodlažní hmota domu od křižovatky, kde vytváří jednu z dominant prostoru, směrem ke svahu postupně klesá a pozvolna přechází v úbočí kopce.  Ustupující patra tak vytvářejí příležitost pro střešní terasy s unikátním výhledem na  zelený svah. Parkování je zajištěno v podzemních garážích s vjezdem z ulice Na Zatlance. Východní okraj parcely v současnosti lemuje opěrná zeď navazující dále na severu na zeď oddělující ulici Na Zatlance a Mrázovku. Tu jako jeden z charakteristických jevů Smíchova a jeho vázanosti na členitou morfologii ve svém návrhu zachovávám a je součástí zdi nové. .

zadání semestru zdeSummary of the semester task
Apartment House(s) at Zatlanka Street in Prague-Smíchov, on the plot of the size of an urban block, was this semester our studio theme. How to propose an urban unit of a scale, context and typology that used to be designed by more architects? The maximum emphasis of the task was put on the shift from the urban block to the details of an apartment house and of an apartment, accenting verification of the dwelling comfort. Students ought to prove the apartment´s inner space distribution, it exposition – a scenario of housing in high resolution. They dealt with housing standards, depth of apartment layouts, light comfort, insulation, views, and exterior of apartments – loggias, balconies, terraces. The location and attributes of the plot determined higher standard of housing. What do notions of LUXURY, COMFORT, STANDARD mean in urban scale, architecture and housing details?
The task was to verify potential of the plot; to justify the proposal in a wider context; to design of apartments of various standards. Mapping scheme of different standard of apartments in the entire block was required, including justification and presentation of proposed solution. Students were solving the street level plan of the plot. They focused on distribution of private, public, semi-private, semi-public spaces of the site. No public commercial services were required. If proposed for the housing complex, a student´s task was to justify options of other than housing programme.

The work was complemented by monolithic model in scale 1:100 with equal detailing of the surroundings and proposed objects.
more projects with the same semester task


projekty stejného zadání zde.

.

Žádné komentáře:

Okomentovat