čtvrtek 5. února 2015

Zadání letní semestr 2015

ŠKOLA KVĚTNICE
Anotace: Tématem semestru je stavba základní školy. Rychle rostoucí počet obyvatel v širším okruhu kolem Prahy dal vzniknout zajímavému fenoménu. Původním obcím, v jejichž katastru proběhla v devadesátých letech kobercová zástavba rodinnými domy, několikanásobně narostl počet obyvatel. Tento nárůst není většinou zohledněn v růstu infrastruktury a občanské vybavenosti.
Jedním ze základních kamenů obce bývá škola. Základní škola v Květnici vůbec není. Počet obyvatel narostl z původních 112 na 2580 obyvatel. Tématem semestru bude studie základní školy v souvislostech naznačené konstelace. Tedy škola, do které budou chodit děti původních obyvatel, děti nových obyvatel, škola, která je průnikem představy o škole pro děti i rodiče různých kořenů a zázemí. Škola na fyzickém rozhraní dvojího kontextu. Tématem bude úvaha, co to škola je. Co to je veřejná stavba. Úvaha o adekvátním zásahu architekta do formování života dětí.


Pracovní teze: Obec Květnice se rozhodla jako první z nedostatků občanské vybavenosti řešit základní školu (oba stupně) a školku. Plánuje vlastnit (či spoluvlastnit) strategické pozemky na rozhraní staré a nové zástavby. Pozemky lze rozdělit na dvě části. A a B. Investor, Obec Květnice dává architektovi za úkol na jeden z pozemků navrhnout plnohodnotnou studii základní školy (plus objemovou studii školky) a na druhý pozemek pak „master plan“ plánovaného rozvoje chybějící občanské vybavenosti. Obě parcely mají pro obojí funkce své plusy i mínusy. Obec má ve strategickém plánu doplnit vybavenost o nový objekt Obecního úřadu, pošty, ordinace lékaře (lékařů), několik pronájemních prostor pro obchody. Volbu parcely, resp konfiguraci umístění školy a občanské vybavenosti bude nutné zdůvodnit. Parcela je rozdělena na dvě části proto, aby se obě etapy rozvoje obce nemísily a případně neblokovaly případné co-investory občanské vybavenosti obce.
Obec předpokládá, že sportoviště školy bude v určitém režimu používané i veřejností obce. Stejně tak obec plánuje sdílení některé z velkých prostor školy (tělocvična nebo jídelna) pro větší společenské akce obce. Důležitým úkolem pro architekta je parter okolo školy, zpevněné plochy, stromy…


Plán práce: V prvních čtrnácti dnech si studenti budou zpracovávat analýzy, budou probíhat přednášky, příprava podkladů a sestavování závazného programu školy. Další tři týdny budou vymezeny na zpracování vlastního názoru, konceptu – v terminologii ateliéru fáze „proč a co“. Tato fáze bude zakončena společnou prezentací v Oboře. Pak bude následovat cizelace konceptu podle předem stanoveného harmonogramu. V terminologii ateliéru fáze „jak“. 

Tématem nedostatečnosti občanské vybavenosti (tedy i škol) v okolí Prahy se zabývali studenti v předdiplomních seminářích. Na základě jejich obecných i konkrétních poznatků byla vybrána obec Květnice. Zde je výňatek z práce Tomáše Kubáka:
Žádné komentáře:

Okomentovat