středa 30. července 2014

Jarda Dědič: Denní centrum a noclehárna pro lidi bez domova - semestrální projekt, 2.ročník letní semestr 2014

Jarda Dědič nediplomuje. Vlastně naopak, jedná se o jeho druhý projekt, protože je v druhém ročníku. Téma a místo je stejné jako Vojtovo a proto je věšíme za sebou. Návrh nastoluje v obecné rovině ty samé otázky, které byly podrobně probírány v předchozím projektu. Návrh je jiný. Kompaktnější. Paradoxně - zvolený materiál, tedy cihly, (resp. pravděpodobně cihelné pásky na kompaktní zateplení) nenavozují pocit definitivnosti. Objekt je v kontextu „neviditelný“. Ačkoliv pravděpodobně nepříliš laciný, působí adekvátně, civilně. Odhaduji, že tutéž službu by splnila omítka či dokonce lesklý nátěr omítky.
Cesta nebyla jednoduchá, Jarda mnohokrát předělával, zmenšoval a optimalizoval provoz domu i jeho osazení do situace. Upocenou pilnost příliš neobdivuji, ale tohle byl jiný případ. Jarda hledal jak nejlépe dokončit, to co hned na začátku našel a deklaroval. To oceňuji velice. Bylo to hodně práce a energie. Jako tečku si myslím bylo možné dovolit risk s výše řečeným použitím banálnějších materiálů.
Je fajn, když se studentovi povede jeden z prvních projektů na škole, zároveň je to i zavazující. Uvidíme.

AUTORSKÝ TEXT
Žižkov – Nacházíme se na Žižkově, několik metrů od Hlavního nádraží a Vysoké školy ekonomické. Ve světě kontrastů, kde přes den proudí stovky studentů do školy a zpět a v noci místě plném pochybných barů, sprejerů a bezdomovců. Přímo se dotýkáme Seifertovi ulice, jedné ze tří hlavních tepen Žižkova. Místo jako stvořené pro navýšení kapacit nocleháren a denních center pro lidi bez domova v Praze, kterých je v současné době velký nedostatek.

Místo
Parcela se nachází na prudkém severním svahu skládajícím se ze tří plánů s odlišnými charaktery. V prvním plánu se nachází udržovaný a přehledný park v přímém kontaktu se silnicí.
V druhém plánu se nad námi tyčí stadion fotbalového klubu Viktorie Žižkov s parkovištěm na návrší. Toto vše se odehrává za zdí, která obíhá kolem pozemku fotbalového klubu.
V posledním plánu ukazují svá záda domy z nedostavěného bloku, které korunuje Žižkovský vysílač.

Náplň
Náplň mého domu je denní centrum a noclehárna pro lidi bez domova. Jedná se o specifickou typologii pro neobvyklou a těžko začlenitelnou sortu lidí. Lidí, kteří nemají domov. Naším cílem však není vytvářet jim domov nový. Naším cílem není vytvářet hotel. Má to být místo, kam může člověk v nouzi přijít, ohřát se, najíst se, vysprchovat se, přespat. Má to být místo, které takovým lidem pomůže postavit se znovu na vlastní nohy.
Dům by měl mít dva oddělené provozy s odlišnou dobou fungování. Denní centrum fungující ve dne a noclehárna fungující v noci.

Koncept
Dům vychází ze dvou základních vztahů. Prvním vztahem je vztah mezi okolím a samotným domem. Je nutné, aby dům dobře zapadl do současné okolní zástavby. Aby nevyčníval, neztrhával pozornost a především neměnil charakter místa. Druhým vztahem je vztah domu a jeho uživatelů. Dům by měl být nízkoprahový, otevřený příchozím a bezbariérový. Na druhou stranu to musí být dům solidní, pevný a téměř nezničitelný.
Dům svým tvarem reaguje na sklon parcely a přirozeně dotváří charakter zástavby. Z ulice Krásovi drží uliční linii. Dům se ovšem nechová jako ostatní domy v bloku, nýbrž vytváří pomyslnou přístavbu ke stávajícím domům. Vstup do domu je umístěn na severní stranu domu, aby byl dobře kontrolován z ulice Seifertovi.

Návrh
Dům je navržen jako přízemní cihlový dům s rovnou zelenou střechou, ke kterému přidávám dva výčnělky s pultovou střechou z plechu. Světlo ve vnitřních dispozicích domu je zajištěno pomocí dvou atrií, která nejsou přístupná pro uživatele domu. Některé místnosti jsou přisvětlovány pomocí střešních světlíků. Dům je dispozičně dělen na tři části. Na denní centrum, noclehárnu následně rozdělenou na mužskou a ženskou část a na doplňkové části jako jsou kanceláře, zdravotnické vybavení a v neposlední řadě hygienické zařízení.

Situace
V okolí zachovávám původní zeď, která odděluje parcelu od ulice Krásovi. Na pozemku pod samotným domem vytvářím hlídané parkoviště, které bude sloužit jak pro fotbalový klub, tak pro veřejnost.
V dolní části pod parkovištěm vytvářím prostor před vstupem do stadionu, kam bude možné umístit prodejní stánky, které jsou v současné době v těsné blízkosti silnice. Park zachovávám v současné podobě.


zde si můžete prohlédnout kompletní návrh: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
pracovní deník
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Žádné komentáře:

Okomentovat