pondělí 24. února 2014

Nedělní příloha bydlení - topografie zisku

Nedělní příloha je to, co čtete v sobotních novinách po návratu z farmářských trhů. Asi nevadí, že tentokrát to bude v pondělí. Redakce Nedělního  bydlení si pro vás připravila knihu „Moderní ruiny“ s podtitulem „topografie zisku“ od Julie Schulz-Dornburg (v originále „RUINAS MODERNAS Una topografía de lucro“), odborné texty Rafael Argullol, Pedro Azara, Oriol Nel-lo, Jordi Punti a předmluva Francesc Muñoz. Autorka se knize soustředěně věnovala dva roky a je to vidět. Oč se jedná? Julia postupně objela, nafotila a opatřila daty pětadvacet zkrachovalých španělských developů.

Mluvíme-li o knize, je potřeba zmínit grafiku, text i obsah. Anatomicky čisté. Autorka si vybrala nejsložitější cestu sestavení publikace. Každou z lokalit se rozhodla opatřit stejným množstvím tvrdých dat, identickou grafikou, one-family fotografiemi. Každý develop je uveden názvem, kratičkým textem, půdorysným schematem – tedy situací a na protistraně toutéž situací přenesenou do satelitní mapy, na které je již s časovým odstupem vidět, jak velkou jizvu nepodařený projekt na plášti zeměkoule zanechal. Následují dvě tři fotografie z reálu a každý ze snů končí podrobnějším textem a především tabulkou se všemi daty. Developer, záměr, velikost, peníze, časový plán, jméno architekta ...atd.  Autorka se vyhnula lákavé populistické verzi otisknout v knize i vizualitu PR materiálů, kterými byl nadějný develop v době vzniku určitě provázen. Pouze v textu jsou suše uvedeny slogany, pod kterými byl projekt uživatelům – kupcům nabízen. Otisk nadějí. Stejně nedominantně působí i civilní a precizně udělané fotografie, ve kterých by bylo bývalo jednoduché sklouznout ke katastrofickému tónu – (katastrofické fotografie opuštěnosti jsou již patnáct let módní artikl). Naopak, civilní záznam reality nabízí jinou emoci. Není to výsměch. Kniha vzbuzuje spíš zástupný stud, lítost a svíravý pocit, který nutí k systémovému zamyšlení. Myslím, že vyjma evidentního osobního zaujetí byl právě tohle důvod sestavení knihy. Katalog průserů. K čemu nám je? Třeba by si ho někdo mohl prohlédnout, než něco nevratně zkurví.  Ničení se dá i zabránit. Není prázdno jako prázdno. Nenaplněné sny působí prázdněji než sebehnědší brownfield. Pokud by česká hnědopole patřila městům, poradil bych jim nazývat je greenfield a pustit je na pár let z hlavy. V lepším případě by se těch pár let dalo využít k strategickému přemýšlení. O snech nemluvím náhodou. Většina mapovaných developů nebyla určena utilitárně bydlení, ale jakési luxusní nadstavbě, jak lze vyčíst z jejich názvů. Vynechme i názvy. Jednou z nejsignifikantnějších a nejzajímavějších informací v knize je srovnání počtu obyvatel původní lokality a počtu obyvatel spekulativní výstavby. To už je odborná informace, která o něčem vypovídá. Kupříkladu Golden Sun Beach & Golf resort napojený na obec de Pulpi s počtem původních obyvatel 8 726 má počet nových obyvatel 12 000. Neuvádím vyjímku.
Kniha mapuje specifický jev ve specifickou chvíli. Nafouknutí realitní bubliny, její prasknutí a následný domino-efekt. Nic tak masivního naši zemi nepostihlo. Jsme menší a chudší. Oč jsme chudší o to jsme naivnější. Jan Gehl prý napsal do své knihy něco jako „čteš-li tuto knihu, věnuj ji svému starostovi“. S Gehlem naložte jak umíte a starostovi doporučte „topografii zisku“. Vydalo ji nakladatelství ambit v červenci 2012 a já listuji již čtvrtým vydáním z července 2013.

1 komentář:

  1. 'Nación Rotonda (Nation of Roundabouts) is an extremely valuable visualization tool to travel back in time to natural landscapes before the housing boom in Spain. Simply by overlaying satellite imagery of the same site with a lapse of 4, 10 or 15 years, one can detect any sort of speculative urbanization modes. It is not about displaying before and after, but a transition in the shaping of the landscape. The images put together two states of transformation in a brilliant format that allows seeing interrupted highways and unfinished roads. The demarcation line between the urban and the rural is made explicitly visible through the visualization tool, through which the viewer is required to displace that dividing line from left to right or right to left on the screen.' http://www.nacionrotonda.com/ http://www.nacionrotonda.com/p/otras-cosas.html

    OdpovědětVymazat