neděle 3. listopadu 2013

Bydlet město, bydlet radnici, žít demokracii

1973
Ještě než se uploaduje film se všemi prezentacemi rozpracovanosti návrhů radnic, zavěsím malé znejistění. Víceméně z podobného důvodu jako jsem kdysi zavěsil tenhle dům, když jsme řešili domov pro seniory. Z nadpisu možná tušíte proč. Překvapilo mě, jak velký problém studenti mají se stavbou vyjadřující "moc" (vůli občanů). Častokrát opakují "silová" klišé. Od nejmladší generace občanů bych čekal chuť navrhnout radnici co nejméně formálně, co nejvíc ekonomicky a co nejblíže životu města (neřkuli občanům). Byl jsem překvapený, jak konzervativní stavby jsem od mladých lidí viděl a jak málo se navrhované stavby snažily o sklonění se ke struktuře města a její obyčejnosti. Velice špatně jsem v jejich návrzích načítal architektonický odraz pojmu demokracie. Nejvíc mne potěšily návrhy, které „nearchitektonickými“ (rozumějte nedyzajnérskými) prostředky využily silných stránek okolí a zahrály s ním akord. Ale o tom v příštím příspěvku.
Samozřejmě, radnice od José Rafaela Monea, kterou nám ke konci prezentací promítla Maria je extra konzervativní a formální. Její formální stránka však sleduje úplně jiný cíl. Jak stavbu co nejpatřičněji včlenit do struktury města a jako její protiklad vytvořit kolem ní neformální veřejný prostor. Všimněte si, jak radnice zcela samozřejmě umí vytvořit uliční frontu, náměstí, piazzettu, místo k posezení, shromáždění ...  Než jsme viděli návrhy studentů, bavil jsme se s Ondřejem a s mojí ženou nezávisle o tom samém tématu. Byli jsme zvědaví, jestli se někomu podaří navrhnout radnici, která bude bruslit přesně tak na hraně, jako ta od Rafaela Monea. Jesti, jak řekla Maria, někdo řekne: „Je to prostě jeden z nevelkých domů ve městě. Racionální, užitečný a trochu speciální.“  Celý vtip domu Rafaela Monea (navržený v roce 1973) lze zkráceně shrnout do věty: formálnost slouží k tomu, aby radnice mohla být ve finále co nejcivilnější. Paradox.  Možná, že na sklonku klerofašistického režimu Vůdce Španělska z Boží milosti Fracisco Franca, se navrhovala civilní radnice tak nějak lépe. My svého Vůdce zatím  poptáváme.

Fotografie jsou záměrně řazeny tak, abyste si nejprve užili, jak se dům přirozeně včleňuje do městské struktury a vytváří nový veřejný prostor a následně překvapení, jak to dělá. dalo by se psát víc. Třeba o inspiraci Aldo Rossim, ale není to účelem textu.

Mimochodem, ty příšerný vjezdy do garáží by tomu Moneovi u nás v atelieru neprošly, žejo.
Všiml jsem si, že čeští architekti většinou tvrdí, že architektura a politika nemají nic společného. Pokud ano, je to vždy ke škodě věci. Tvrzení pravděpodobně vychází z toho, že jejich aktuální praxe je pravým opakem tohoto tvrzení. Možná to tvrdí také proto, že neviděli v roce 1990 knihu o architektuře katalánské nové vlny postfrankova režimu, která byla přímým důsledkem společensko-politického uvolnění. 
Zde je malý odkaz pro ty, kteří tvrdí, že za všechnu naší intelektuální bídu může čtyřicet let totality. Je dobré si uvědomit, že jsme nebyli jediný stát se složitou historií. Kdyby chtěli katalánští architekti rozjet svojí novou vlnu po pádu zdejší bolševické totality ... asi by si na té fialové vlně moc nezasurfovali. Sieg Heil!

Žádné komentáře:

Okomentovat