úterý 10. září 2013

Zadání zimního semestru 2013/14

Nalezení místa pro radnici městské části Prahy10 a její návrh

Urban placement and architectural design of the Town Hall Praha10

1. Hlavním tématem zimního semestru bude radnice městské část Praha10. Co to je radnice v roce 2013?  Budeme si společně klást všechny související otázky a hledat odpovědi. Poprvé nebudeme pracovat všichni na stejné parcele, ale úkolem bude i nalezení správného místa pro stavbu radnice, její návrh a návrh jejího okolí. Úkolem studentů bude nalezení synergických funkcí souvisejících s fungováním radnice a jejich případné včlenění do návrhu.
Zadání nemá přímou souvislost s dva roky připravovanou soutěží na podobné téma.
·     otázky a témata
·         hledání ideálního místa pro radnici – rešerše území Prahy10
·         vztah urbánního celku Praha10 k celku města
·         identita Prahy10
·         jaký význam a obraz má demokratická instituce v roce 2013?
·         existuje krize zastupitelské demokracie?
·         Jaké funkce je vhodné k budově radnice přiřadit
·         Jakou roli hrají občané, občanská sdružení?
·         Radnice jako služba?
·         Radnice jako reprezentant našich práv?
·         Radnice jako pevnost moci?
·         Radnice a obchodní dům?
·         Radnice a městská hala?
·         Radnice jako sídlo občanských iniciativ?


Hlavní téma je vypsáno jako ATOS, ATZBP, ATSS, ATVZ, ATV, ATU, DP

Prezentace zadání proběhne v úterý 17.září 2013 v místnosti 644 od 11:00. Digitální portfolio podmínkou. Maximální velikost 15MB.

2. Po domluvě přijímáme studenty na konstrukční projekt  ATRN

3. Po domluvě přijímáme studenty na diplomní seminář. Hlavní téma příštího semestru (LS2014)  ještě není určeno – tedy studenti se budou podílet na jeho výběru a formulaci DSN.

Žádné komentáře:

Okomentovat