středa 14. srpna 2013

odevzdávka František Gattermayer - zimní semestr 2012 - bydlení pro seniory

Franta je jeden z autorů, kteří se rozhodli vyřešit celý zadaný pozemek komplexem domů. Jednou z jeho částí je domov seniorů, ostatní jsou bytové domy s malými službami. V zadání to bylo přípustné a pohled na mapu širšího území takový zásah nevylučuje. Stávající bytový komplex působí nepatřičně, resp. neukončeně (specielně v zimě, kdy stromy podél Rokytky přestanou tvořit přirozené rozhraní).  Pohled na situaci širších vztahů toho totiž říká víc. Řešené území stojí na rozhraní rozpačitě neměstsky zastavěného území a velikou prázdnou plochou, na které jsou a pravděpodobně zůstanou hřiště. Tedy návrh rozhraní je legitimní urbanistický zásah. Má to však jeden problém.
Toto urbanistické rozhodnutí neudělal Franta předchůdně a vědomě, ale až zpětným chodem. Až když se mu nepodařilo jeho veskrze městské domy domova seniorů navrhnout samostatně. Působily jako nedokončené město resp. rozestavěné město, kde stojí první solitéry čekající na pokračování. Tehdy Franta následně pokračování donavrhl a tím legitimizoval svůj existující návrh domova seniorů. Za tuhle zpátečku byl kritizován.
Druhým problémem návrhu celého komplexu je fakt, že se nejedná o nějaký, do budoucna použitelný universální zastavovací plán, ale o autorské domy, které tvoří jeden celek. Odmyslíme-li se od těchto dvou zásadních zádrhelů, můžeme začít chválit. Franta navrhuje soubor budov ze dvou konců souběžně. Z jednoho „úhlu pohledu“ je tvoří jako sochu, kompozici a zároveň si „druhým pohledem“ ověřuje navržené reálné městské prostory z horizontu chodce. Zatím to dělá staticky, ale výrazným prvkem jeho úvah je pohyb v navrženém městě. Navrhuje tedy klipovité sekvence obrázků, jakési procházky navrženým a myslím, že postupně si začne svoje návrhy ověřovat filmovými sekvencemi. Mluvím v množném čísle. Znám Frantovu práci z následujícího semestru, kde se toto ověřování kvality prostoru filmu podobalo mnohem víc. Vzhledem ke zmíněnému faktu, že Franta navrhl domy z pera jednoho autora, nepředatelné zastavovacím plánem – vadí, že domy jsou jen pláštěm. Svým tvarem nejsou universální, ale naopak. Vnitřně těžko řešitelné. Samozřejmě že si Franta rychle ověřil využitelnost objemů, ale návrh to není a především domy postrádají nějaký algoritmus nebo řekněme fígl, kterak nestavět soubor domů jednoho autora jako skupinu odlišných atypů. Společnou mají pouze estetiku a způsob tvarování (a logicky vytváření venkovního veřejného prostoru). Na velice dobrý princip přišel Patrik Uchal‘ ve svém diplomním projektu, kde pro podobný problém vymyslel princip stále se opakujícího „základního kamene“ – tedy opakující se buňky z několika bytů a následně každý základní modul dostavoval atypem. Udělal tak z jedné ingredience soubor domů, které svým tvarem a deformací reagují na okolí. Něco takového u Františka chybí - úvaha o opakovatelnosti, logicky tedy třeba i o ekonomičnosti, především srozumitelnosti. Mimochodnou kvalitou Patrikova návrhu byl fakt, že nabízel byty v zásadě podobného standardu, který odstínil právě jejich doplňováním.
Franta je nadaný architekt a zároveň nadaný výtvarník. Obě tyto přednosti většinou nezneužívá, ale využívá je k rychlému přeskakování z měřítka do měřítka. Umí držet v hlavě celek a zároveň navrhovat jemnosti fasád nebo parteru, které celek potvrzují. Toto zoomování mezi městem, souborem a detailem je vlastně profilem našeho atelieru a o to s větším zájmem sledujeme Frantovu práci a logicky jí i hojně kritizujeme. Na prezentovaném projektu je zřetelný cit pro detail i celek, stejně tak jako četná přání, která jsou otčímem myšlenky. Je o čem mluvit.
Vzhledem k tomu, že Franta pracuje analyticky a nerdsky hledá systémové vlastnosti svých návrhů, nemám obavy, že dřív nebo později budou jeho práce neprůstřelné jako sudoku. Nesmí však podlehnou kouzlu hledat systémové rovnice, respektive zadávané parametry, které budou úplně irelevantní. Pokud bude hledat rovnice a parametry, jejichž hlavním cílem je modelovat pragmatická řešení, bude mít na stole soubory, které na prvním místě nabízejí hodnoty jako pohodlí, intimita, soukromí, ekonomika. Na Frantovu cestu jsem zvědavý.první "obraz domu"


AUTORSKÝ TEXT
Jsem potok. Jsem příroda, jsem strom, jsem pes. Jsem cesta i alej, jsem ulice, jsem dům. Jsem nábřeží a stánek s buřtem. Jsem skupinka cyklistů. Jsem maminka s kočárkem, jsem na procházce. Jsem na náměstí, jsem restaurace. Jsem hřiště na pétanque a jsem kavárna. Jsem dítě se zmrzlinou i dáma v kadeřnictví. Jsem lékař v ordinaci, jsem šachista nad ránem. Jsem senior, jsem součást skládanky, jsem kousek města.

Návrh bydlení pro seniory v Podvinní se vědomě hlásí ke struktuře města a městu, kterým tak trochu je a není zároveň. Doplňuje urbanismus sousedního komplexu, „zahradního města“, přičemž reflektuje uliční charakter zástavby s ním sousedící. Chtěl jsem navrhnout kousek města.  S úctou přistupuje ke vzrostlému stromořadí, probírá nepůvodní méně hodnotné dřeviny a staví se na jejich místo. Legitimizuje existující pěší stezky a pozvedá tím jev na kvalitu. Proč jsem si to přál, když zadání ještě nebylo vypsané? Návrh lze vnímat jako cestu s mnoha zastaveními, cestu životem. Tento princip se  promítá do prostorů vnějších i vnitřních, do navrhovaných objektů.

            Studie Podvinný Mlýn, domov důchodců – cože? obsahuje návrh pěti objektů bytových domů a podrobněji řešený komplex objektů samotného bydlení pro seniory. To se skládá z dvojice budov, které provazující instituce domova s pečovatelskou službou (dps), domova pro seniory (ds) a tzv. denního stacionáře do jednoho volně prostupného celku. Obyvatele nerozlišuje na mohoucí (dps) a nemohoucí (ds), naopak - staví je všechny do stejné role, rovnocenných obyvatel jednoho domova. Ztratil jsem cestu. Veškeré pokoje jsou navržené jednotně, s ohledem na tzv. „těžší péči“. To znamená, že je vyloučena potřeba stěhování obyvatel, při zhoršení jejich stavu - například přesunu na invalidní vozík. Domov netvoří pouze prostory, ale i zážitky s ním spojené. Proto je kladen důraz na společné prostory a jejich využívání. Čas plyne. Návrh nesedí. Na pokojích nenaleznete kuchyňské kouty, ač je možné je dodatečně zřídit, tak vzhledem k charakteru objektu nejsou doporučené. Společné kuchyňky sdílí v průměru 5 obyvatel. S nimi souvisí velkoryse řešené obývací pokoje, místa setkávání, komunikace a interakcí, jejichž obvyklou součástí jsou strategicky orientované balkony. Mezi další společenské prostory patří například čítárna, knihovna, dílna, pracovna, či hudebna. Na každém druhém podlaží se nachází sesterny, respektive prostory asistovaných koupelí. Perličkou je snad vnitřní zahrada pro ty, jež ze zdravotních důvodů nesmí opustit budovu. Obdivuji projekty ostatních. Především tyto osoby pak potěší zmiňovaní návštěvníci denního stacionáře, kteří přinášejí čerstvou mízu zvenčí. S ubytovanými sdílejí veškeré společné prostory objektu a jsou považováni za jeho nedílnou součást.

Na exponovaných místech veřejně přístupného parteru jsou zmiňované prostory kavárny a kadeřnictví, či ordinace lékaře. Nevím co, nevím jak. Své místo zde má i stánek s občerstvením nižší cenové kategorie. Hledám cestu, učím se, naříkám. Na prominentní k Rokytce přiléhající jižní fasádě se otevírá restaurace (s letní předzahrádkou) a pravděpodobně nejdůležitější prostor celého objektu - klub důchodců. Konzultace. Toto lákadlo pro seniory z širšího okolí se skládá z hlavního sálu - prostoru hýřícího denní aktivitou, určeného též pro hromadné společenské aktivity obyvatel domova a uzavřeného salonku, místa nikdy nekončících partií šachu a debat nad sklenkou poctivého destilátu. Aha. Vždyť po ní celou dobu kráčím. V klubovně není rozdíl mezi místním a návštěvníkem, zájmy a aktivity se překrývají a součástí domova se tak stávají i lidé zvenčí. Společná synergie je exponenciální. Život podporuje život. Díky *.

Žádné komentáře:

Okomentovat