pondělí 3. září 2012

zadání -zimní semestr 2012


Bydlení pro seniory v Podvinnívypsáno jako: ATU, ATSS, ATOS, ATVS, ATV, ATZBP


veřejná prezentace zadání:  st.12.září 14:00 v m.č. 644
studenti si vezmou portfolio prací v digitální podobě (max 20MB)
po prezentaci proběhne výběr studentů do atelieru - výsledek tentýž den v 18:00 - osobní účast nutná
případná druhá prezentace zadání viz info na www

pracovní teze: Zadavateli (pracovně: městská část Praha 9) se podařilo získat území mezi uzavřeným obytným souborem Podvinný mlýn a tokem říčky Rokytky a parkem Podvinní. Úkolem je navrhnout na vyznačené parcele bydlení pro seniory. Bude se jednat o kombinaci "domu s pečovatelskou službou", "domova pro seniory" a "denního stacionáře" + klubu seniorů. Celková kapacita zařízení je cca 80 osob - struktura bude vysvětlena při představení zadání. Budeme hledat ideální kombinaci platných kategorií bydlení pro seniory. Cílem letošního zadání je poznat klienta resp. uživatele, jeho potřeby, přání, zájmy, obavy a především každodenní život a toto promítnout do návrhu. Druhým zásadním tématem zadání je "zbytkovost" a "divokost" místa. Neměstský charakter. Romantika? Nepatřičnost? Jaký obraz domu je adekvátní? Hledání harmonického celku.

Otázky a témata:
·         kdo je to senior ?
·         jakou roli v životě hraje změna domova ?
·         "obraz" domova
·         otevřenost vs. uzavřenost
·         jeden dům či několik ?
·         důraz na řešení společných prostor, venkovních i vnitřních
·         adekvátní komfort
·         místo referenčně ovlivňují řeka Rokytka, stávající obytný soubor, bezprostřední blízkost frekventované pěší rekreační cesty, park Podvinný mlýn, výhled na sportoviště, psí hřiště, blízkost MHD a frekventovaného subcentra Prahy9...
·         práce s terénem a "divokou planou městskou zelení" - genius loci - najít obraz domu patřící do tohoto kontextu nebo měnit kontext?

jediný příjezd na pozemek

pokračování cesty - tohle už řešíme

kdo to dokáže, může stavět už tady

... nebo tady ?

a tady ?

slibovali jsme to jednoduché ?

ano, to je taky řešená parcela, fotky byly v pokračování chůze podél Rokytky, pěšinka vede do parku Podvinní

tady je na řešené území vstup pěším můstkem přes Rokytku

.... ale romantiku jsme slíbili, .... to je také náš pozemek

pokračování stále stejným směrem - tohle je neformální - vyšlapaný průchod do parku Podvinní - po hrázi

otočka o 90° vlevo: vidíte rozhraní mezi naším pozemkem a parkem

tohle je pohled skrz toto rozhraní - bude za sromy prosvítat dům ?

tohle je park (náš pozemek vlevo mimo fotku)

opět ono rozhraní


... a průhled na řešený pozemek (za zády park a pokračování jedné z cestiček)

průhledem se dá projít a jsme na naší parcele (sledujete převýšení ?)

jste na vrcholku řešeného území, mezi stromy teče Rokytka a podél nich vpravo je ten příjezd ...

pohled z parcely směrem na splav ve spodním rohu

otočka směr sever - vlevo rezidence Podvinný mlýn, vpravo mimo fotky park

kousek popojít ... a jsme na konci (tam u těch stromů)

tohle je pohled z naší parcely na park zkrz ... rozhraní

otočka o 90° doprava - náš pozemek - vlevo klesá ...

... takhle nějak (kdo bude dělat na modelu stromy?) ... (tentokrát všichni)

další průhled z našeho pozemku

klesání pozemku je o patro a půl ? (kdo bude dělat podklady vrstevnice?)

poslední pohled nahoru

a pohled směr příjezdová cesta (stále jsme na řešeném pozemku, jsme zvědaví, jak se vypořádáte s tou lávkou)

ano, tady ... někde ...něco ...

a tady také ...

... půjde to ?

splav

nezapomeňte ... i babička a dědeček

ještě jednou park ...

... a mezi stromy náš pozemek

ano, za stromy

ještě je potřeba udělat fotku od altánu ...

tohle je fotka průhledu na naší parcelu cestou od altánu ...

a tohle od altánu, tím procházka končí, nakonec panorama:

to je ona:
= z mnoha důvodů tam určitě nic stavět nelze, z mnoha důvodů to zkusíme

4 komentáře:

  1. S takovým zadáním se bude pracovat jedna báseň.

    OdpovědětVymazat
  2. Sem setsakramentsky zvědavej na domy u vody. A Na to rozhraní (btw je to potok ale bacha neni to proseckej ten je v parku). Mšjte se. Já sem tady v tom mym městě eště žádnej potok nenašel, setsakra to je divný.

    OdpovědětVymazat
  3. Obraz domova, romantika, řeka... Das ist Musik für meine Ohren! Těším!

    OdpovědětVymazat