úterý 21. srpna 2012

závěrečné odevzdání Jan Veisser - 10.semestr - letní 2012


Jenda Veisser je další z autorů většího zásahu  do veřejného prostoru. Elsnicovo náměstí je navrženo poměrně konzervativně a s klidem: odkrytá Rokytka, před Palácem svět je nábřeží, zámecký park svažující se k Rokytce, protíná pokračování oblíbené pěší trasy podél řeky. Oč je levá část řečeného prostoru civilnější o to je náměstí dr. Holého neformálnější. Náměstí se svažuje k hladině Rokytky.Jeho tématem je průmyslové rameno řeky: přístavní betonové vany, suché doky, zdánlivě slepé. Myslím, že v konečném návrhu je prostor prezentován drsněji než by působil a i bez ohledu na podání bych přemýšlel o jeho přesnějším významu.  V betonové vaně jsou hřiště a zázemí akcí, trhů ...   Je velice těžké navrhovat zdánlivě rostlý, tedy jako kdyby původní nově obydlený industriální prostor. Hrana kýče je velice blízko.
Tématem domu je různost zástavby Zenklovy ulice, reps. Rozdílnost její uliční a odhalené zadní, rozsypané fronty. Podobná úvaha jako Romana, ale úplně protichůdná estetika. Dům zdánlivě působí jako jednoduchý skladebný systém, ve skutečnosti je to romantizovaný chaos. Velká okna, repetice a beton ukazují kamsi do Japonska, ale ani tam není dořečeno. Nakročím, nadechnu se a zaskočí mne zbytečné detaily, třeba dělení oken. Když už, tak už! Chtělo by se mi zařvat.  Dořečená tvrdost může ve výsledku působit jemněji a adekvátněji než váhání. Tvrdost domu přece láme luxusní materiál – červený probarvovaný beton. Uvnitř domu jsou prostory s jasnou a hotovou estetikou, která mi nedává příliš svobody, ale klientelu si přesně představit dovedu.
Shodli jsme se, že návrh je kvalitní, má velký potenciál, ale jako kdyby mu chyběl poslední krok. Zaostření, či soustředění. Použití archetypu či reference, jako záchytného bodu nebo naopak ještě větší abstrakce. Takhle je výsledný dojem atraktivní, ale matoucí. Je to jemné a romantické nebo brutální a nepatřičné? Je to komfortní dům nebo syrové kontejnery? Kontrastní nebo intaktní? Chybí vyčištění výrazu, vstřícné mrknutí okem, sebeironie a lehkost. Další z projektů, nad kterými přemýšlím. Měli jsme víc tlačit na pilu? U autora jako Jenda Veisser myslím nepatřičné – zanedlouho z něj bude jemný a citlivý architekt. Více času a klidu?  Co si myslíte?

Elsnicovo náměstí - Libeň

Elsnicovo náměstí - Libeň

Elsnicovo náměstí - Libeň

Elsnicovo náměstí - Libeň

Elsnicovo náměstí - Libeň

Elsnicovo náměstí - LibeňAUTORSKÝ TEXT
Oblast podél Rokytky není centrem, nýbrž rozhraním. Rozhraním mezi městskostí "Palmovky" a maloměstskou Starou Libní. Zámek má právo na dotek s říčkou. Odkrývám Rokytku. Náměstí Dr. Václava Holého chápu jako sídlištní náměstí - přívětivý, svobodný a trochu drsný prostor pro hrátky na které jinde není místo. Dům chce být libeňský. Drží Zenklovu ulici. K Rokytce se jeví více jako shluk domů nahromaděných přirozeným vývojem.
Minulost
Území, které zkoumáme bylo od pradávna ovlivněno dvěma základními faktory. Severojižní cestou a říčkou Rokytkou. Tvrz (později zámek) byl vybudován na kopci nad soutokem Rokytky a Vltavy. Rokytka byla vždy spíše barierou než spojujícím elementem. Osídlení vznikalo podél cesty, dále od říčky, která znamenala nebezpečí. Židovské město, bylo založeno v místech dnešního Metrostavu, v místech častých povodní jako zcela nouzové řešení, ne náhodou odříznuta říčkou Rokytkou od osady Libeň. Továrny průmyslové , výstavba činžáků i dnešní vývoj s ohniskem Na Palmovce kompletně destruoval a přestavěl Židovské město i vše na jih od Rokytky. Rokytka však svojí magickou silou novou výstavbu přes sebe přelít nenechala. Betonové přemostění před automatem svět je mementem tohoto boje. Libeň jako souměstí mělo vždy několik charakterů. Jiný charakter má Zámek a podzámčí, Stará Libeň, která si do dnes uchovala svoji historickou strukturu, činžáky vystavěné na zelené louce a Zdevastované Židovské město. Tyto rozdílné charaktery se střetávají na místě, kam navrhuji bytový dům.
Naše území není centrum, ale rozhraní a tak je k němu potřeba přistupovat.
Podzámčí
Odkrývám Rokytku, svah od zámku se dostává až k říčce, přírodní břeh, pokračování aleje. Vše součástí zámeckého parku. Zámek znovu nabývá své vznešenosti. Skví se na kopci nad vodou.

Na jih od Rokytky
Bloková zástavba překrývá židovské město. Tato část Libně chce mít městský charakter, ulice, nábřeží podél Rokytky. Náměstí Dr. Václava Holého je dnes rozpačité. Nedokáže konkurovat přirozeným centrům Libně, není ani parkem. Navrhuji z něj učinit univerzální prostor, kde bude vše možné. Plácek za městem pro hraní i cirkus. Od Trhů po v zimě bruslení, v létě koncerty, festivaly, lunaparky, jarmarky. Aby dění nerušilo a prostor byl propojen s Rokytkou, navrhuji snížit terén náměstí o cca 3m. Vzniká jakýsi opuštěný dok, betonové koryto, rozšířená náplavka. Na Rokytce stavím jez v místech bývalého mlýna. Mírně tak zvedám hladinu v jejím meandru. Místo kam zajdu když nechci být rušen. Se slečnou, sám, nebo se opít s kamarády.

Bytový dům
Parcela je na samém konci Staré Libeňské zástavby při Zenklově ulici. Na místě střetu libeňských charakterů. Bytovka na ně reaguje. Respektuje Starolibeňskou zástavbu na sever od školy. Přejímá její principy. K ulici drží pevnou fasádu. Fasáda je pevná. Otáčí se k zámku. Stavba se směrem k Rokytce prezentuje jako součást staré Libně. Je v kontrastu k blokům přes řeku. Přimyká se zahradami a svoji skutečnou velikost zastírá. Můj dům respektuje školu, nebrání ani možnému využití školního pozemku pro případnou dostavbu školy. Ke školnímu dvoru působí chtěně nedokončeně. Vnitřní dvůr, polosoukromý prostor, je komunitní místo, místo sousedského potkávání. 10 bytů má přímo vstup do tohoto prostoru. Součástí je altán k sousedskému klábosení. Velkou část dvora zabírají soukromé zahrady a terasy. Snaha různosti bytů, pro různé sousedy. Stavba přes své čerpání z rozpolceného charakteru Libňě chce být jednotnou. Chce přidat svůj díl do Libeňské skládanky. Užívám barvený beton pro její sjednocení. Okna se na fasádě zvětšují směrem od školy a gradují nad Rokytkou. Dům jimi stvrzuje svoji současnost.Žádné komentáře:

Okomentovat