středa 1. února 2012

zadání - letní semestr 2012


veřejná prezentace zadání:

pondělí 6.února 17:00 v místnosti č. 644
• případná druhá prezentace zadání viz info na www a zde na blogu
• studenti si sebou vezmou portfolio prací v digitální podobě (max 20MB)


zadání č.1 - Libeň - dům v meandru Rokytky a úprava veřejného prostoru dvojice "náměstí"
vypsáno jako: ATU, ATSS, ATBS, ATVS, ATV
teze: Zadavateli (pracovně: městská část Praha 8) se podařilo odkoupit a scelit parcely přiléhající ke škole Bohumila Hrabala. Zadavatel se rozhodl ke dvěma souvisejícím krokům: 1. na parcele postavit bytový dům 2. zásadně upravit náměstí Elsnicovo a náměstí Dr.Václava Holého. Klíčové téma semestru je „vytvoření solidního městského bydlení“ a „vytvoření čitelného veřejného prostoru“.

 
Otázky a témata:
• řešené území leží v post-periferní čtvrti, má ale charakter městského centra
• řešení bytového domu – zadavatel doporučuje držet parcelaci, ale nevylučuje její důvodné překročení směrem k Rokytce
• vztah domu a řeky
• vzhledem k poloze bytového domu jsou předpokládány solidní byty a) malé cca 30-40m2 b) standardní cca 80-90m2 c) nadstandardní cca 90-130 m2, veřejný parter není předem vyžadován, záleží na řešení domu
• místo referenčně ovlivňují stávající důležité stavby (Libeňský zámeček, dům „Automat Svět“)
• místo obou „nenáměstí“ je v těsném sousedství nově vznikajících velkých developů, tzn. souvislosti
• protékající říčka Rokytka je v části území zatunelována, v části je otevřena – najít jasný vztah „veřejný prostor – řeka“ je dalším důležitým tématem a úkolem k vyřešení
• v západní části na řešené území ústí oblíbená rekreační trasa podél Vltavy (ul. U Českých loděnic), resp. Rokytky. Trasa se na „náměstí“ vytrácí, nemá pokračování ani konec. Úkolem je definovat pokračování, či ukončení.
• Elsnicovo náměstí je dopravně zmatené – zdvojená ulice po obvodu.
• špatné propojení náměstí resp. nekomunikace místa s Libeňským zámečkem
• druhá část území je typické „parkonáměstí“ (Dr.Václava Holého) – mrtvé, nevyužívané
• úkolem bude scelit, rozdělit, či hiearchizovat celý řešený prostor a udělat z něj čitelné, užívané území – úkol je opepřen faktem, že mezi oběma územími diagonálně protéká meandr Rokytky a v tomto klíčovém bodě budou studenti navrhovat bytový dům
• povinně zadanou veřejnou stavbou je „osvěžovna“ související s koncem rekreační trasy: veřejné wc, pítko, sezení ...
• úkolem bude rozvaha o umístění dalších funkcí a domů na dotčené území a jejich návrh
• úkolem bude rozvaha o významu parcel přiléhajících v jihozápadním rohu k řešenému území, případně jejích regulace, či zapojení do návrhu a navržení
• (viz grafická příloha)


zadání č.2 Rokytka
vypsáno jako: ATU, ATVS, ATV Pozn: toto téma mohou zpracovávat pouze čtyři studenti, či týmy
teze: Zadavatel (pracovně: městská část Praha 8) se rozhodla analyzovat a posléze architektonicky zhodnotit celý tok říčky Rokytky na svém území a souvisejícím pokračování (rozhodne student). Pro studenty to znamená analýzu celého toku, návrh míst k zastavení a odpočinku, cest, sestupů k hladině, můstků a podobně. Vytipování míst k výstavbě drobných staveb, které k toku patří (cyklistická stezka, občerstvení atd), zároveň případně vytipování, návrh, přestavba či regulace větších staveb poblíž toku (vyplyne z analýz). Výsledkem práce by mělo být zhodnocení potenciálu, který malý vodní tok do města může přinést.


myslím, že ještě bude film

4 komentáře:

 1. Liben je krasna:) pekna uloha!! Lukas L.

  OdpovědětVymazat
 2. Sice je Hrabal v souvislosti se zadanou lokalitou proflakly klise, ale co se tyce libenskejch realii maj filmovy 'Perličky na dně' tu a tam neco do sebe:

  http://www.youtube.com/watch?v=mZg3elFSg8A

  0:57 Automat Svět/Chytilová,
  1:19 Romance/Jireš

  OdpovědětVymazat
 3. šup už je to v sobotní příloze - díky

  OdpovědětVymazat