neděle 19. února 2012

odevzdávka David Kučera - 9.semestr - zimní 2011

2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval David Kučera 9.semestr 2011/12
2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval David Kučera 9.semestr 2011/12


2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval David Kučera 9.semestr 2011/12

2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval David Kučera 9.semestr 2011/12

2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval David Kučera 9.semestr 2011/12

2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval David Kučera 9.semestr 2011/12

2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval David Kučera 9.semestr 2011/12

2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval David Kučera 9.semestr 2011/12

2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval David Kučera 9.semestr 2011/12

ksjnac
2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval David Kučera 9.semestr 2011/12
2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval David Kučera 9.semestr 2011/12

2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval David Kučera 9.semestr 2011/12

2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval David Kučera 9.semestr 2011/12

2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval David Kučera 9.semestr 2011/12

2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval David Kučera 9.semestr 2011/12


2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval David Kučera 9.semestr 2011/12


AUTORSKÝ TEXT
Navrhuji nové obytné domy, které vytváří uzavřené bloky tak, aby se uchránily před tmavým severním svahem Vítkova a hlučnou železnicí. Strohostí a jednoduchostí uličních fasád převádím pozornost na ústřední motiv knihovny, která stojí samostatně na vzniklém náměstí. Vrch Vítkov hraje pouze roli pozadí, ponechávám ho bez většího zásahu. Do koutů náměstí ústí podchody z nové železniční stanice.

Karlín, to je pevně daná uliční síť, vymezená striktně racionálním plánem z roku 1816. Velkorysost klasicistních bloků dokázala pojmout i velké industriální areály, jejichž výroba často překračovala ulici a zarůstala hluboko do vnitrobloků. Do ulic se mnohdy obraceli dlouhými pravidelně rytmizovanými fasádami, které proměnily kdysi pouze dvoupodlažní obytnou zástavbu. Dnes jsou jejich pozůstatky nezbytnou součástí obrazu Karlína.

Domy se tváří do ulice jednoduchou rytmizací podobně jako industriální haly. Uvnitř bloků je však zachován různorodý obraz obytných karlínských dvorů za pomoci otevřených pavlačí a volného přízemí, kde je možno si pronajmout prostory pro malou dílnu či autoopravnu.

Ve struktuře domů se nacházejí kromě jednopodlažních bytů také mezonety, které efektně využívají ztíženou orientaci ke slunci. Ojedinělým řešením je použití mezonetů při železniční trati. Tyto byty mají malou zahrádku, která je ohraničena opěrnou zdí železnice. Shodné řešení využívá i sousední klasicistní dům v Pernerově ulici. Byty, které jsou orientací znevýhodněny, mají oproti jiným lodžii. Vrchní patra obsahují byty o větší výměře a s vlastní střešní zahradou.

Strohost a opakovatelnost domů umožňuje snížení vstupních nákladů, které mohou pokrýt kvalitní řešení detailů domu. Například nadstandardní velikost oken umožňuje solidní osvětlení bytů při severojižní orientaci.

Knihovna je do jisté míry koláží karlínských prvků, má nepravidelný tvar a výrazný materiál, aby se stala zapamatovatelným obrazem na křížení několika ulic. Malý sál v přízemí může sloužit pro kulturní akce, které se podle velikosti mohou rozšířit i na plochu mimo budovu. Kafe bar dole umožní vyčkat v teple na odjezd vlaku.

Trasa staré vlečky mezi halami je obtisknuta v litých betonových površích. Na místech, kde vlečka překračovala ulici, jsou průjezdy do dvorů.

Davidovi jsme dali Béčko. Je napůl naše, ty bloky jsme měli pohlídat víc. Špalíček na sebe má upozorňovat ... a to se také stalo.


ostatní projekty z tohoto semestru jsou zde


.

Žádné komentáře:

Okomentovat