středa 25. ledna 2012

odevzdávka Tomáš Feistner - 7semestr - zimní 2011

Zavěšujeme první odevzdávku. Nejprve obrázky, potom plachta a text autora, na konci video. Na něm je průběh Tomášovy práce a záznam prezentace semestrálního projektu. Na úplném konci hodnocení.
2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval Tomáš Feistner 7.semestr 2011/12

 

2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval Tomáš Feistner 7.semestr 2011/12


2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval Tomáš Feistner 7.semestr 2011/12

2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval Tomáš Feistner 7.semestr 2011/12


2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval Tomáš Feistner 7.semestr 2011/12

2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval Tomáš Feistner 7.semestr 2011/12

2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval Tomáš Feistner 7.semestr 2011/12

2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval Tomáš Feistner 7.semestr 2011/12

2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval Tomáš Feistner 7.semestr 2011/12

2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval Tomáš Feistner 7.semestr 2011/12

2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval Tomáš Feistner 7.semestr 2011/12

2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval Tomáš Feistner 7.semestr 2011/12


/ O PROJEKTU - autorský text
Zakládám území na racionalitě. Bloky domů dodefinovávám stávající Karlínské ulice a uvolňuji větší prostor pro dění kolem navrhované vlakové zastávky a veřejné haly. Prostory mezi domy mají být jasné a přehledné, hierarchizované. Byty v domech, které vytvářím, se nesnaží být luxusní svojí velikostí, ale kvalitou - pozicí, výhledem, velkou lodžií nebo zahradou. Naopak malé sociální a startovní byty stavím do lepších pozic ve vyšších patrech.
Veřejná hala: Leží v cestě na nádraží a nejen díky tomu se stává částečně středem pozornosti. Není estetozivaná a to jí dává jistou volnost, díky tomu se v ní může dít prakticky cokoliv od výstavy moderního umění až po neoficiální maturitní grilovací párty. Očekávám v ní hlavní přínos pro Karlín.
Západní blok - „věšák na klobouky“: Na západní straně pozemku protahuji dlouhý šestipatrový dům se schodišťovými sekcemi, jím definovaný vnitroblok zahušťuji řadou bodových pětipatrových domů, které jsou s dlouhým domem propojeny exteriérovou chodbou. Bodové domy jsou tedy „navěšené“ na dlouhém, který je podporuje a chodbou do nich uvádí život. Chodba zároveň člení prostor vnitrobloku na jednotlivé malé dvory, do kterých mají přístup obyvatelé vždy jednoho bodového domu a dvou sekcí dlouhého domu. Dlouhý dům je je naplněn z jedné dvanáctiny sociálními byty, devět dvaníctin tvoříbyty prostřední třídu, a jedna šestiny jsou luxusních byty se zahradou v posledním patře. Bodové domy jsou ustřihnté o půl patra, východní byty jsou o půl podlaží výše než západní, mají do druhého patra volně členitelné kanceláře, nad nimi jsou potom malé a střední byty. V posledním patře jsou relativně malé byty se střešní zahradou.
Fasádu dlouhého domu tvořím kontrastem velmi tvrdého uspořádání neustále se opakujících oken s jemností svisle drážkované omítky. Vzniká „panelák s lidskou tváří“. Bodové domy jsou svojí fasádou malým odrazem dlouhého, jejich solitérnost však pozměňuje výraz.
Východní struktura - „do sebe uzavřené bloky“: Na část pozemku navrhuji dva bloky čtyř až pětipatrových pavlačových domů, orientované vchody a předzahrádkami do jejich vnitřního dvora, který je položený metr nad úrovní okolního terénu. Oba bloky jsou na sever a na jih otevřené a průchozí. Ve spodních patrech jsou osmdesátimetrové mezonetové byty s vlastním vchodem  do předzahrádky. Nad nimi jsou malé čtyřicetimetrové byty se vstupem z pavlače a v nejvyšších patrech jsou šedesátimetrové byty s terasou. Prořezáním posledního patra reaguji na sousedící stávající strukturu podlouhlých hal a funkcionalistických bodových domů.
Uspořádání oken na fasádě je ještě tvrdší než u dlouhého domu, nyní jej však zjemňuji pouze přirozenou kresbou a stánutím betonové fasády.
Parter: Většina parteru domů je obytná, podlaha metr nad úrovní okolního terénu zvýší parapet na 1,8 metrů nad úroveň chodníku. Pouze na piezzettě před vlakovou zastávkou je komerční pronajímatelný parter v úrovni terénu. Motivem piazzetty je průhledná víceúčelová pronajímatelná tělocvična. Svojí průhledností je zajímavá pro veřejný prostor kolem a zároveň ho dobře vizuálně kontroluje. Zároveň se může při veřejných akcích otevřít a piazzetta se tak stává její součástí.
Piazzettu zakončuje mírně monumentalizovaný vstup do vlakové zastávka Praha - Karlín. Vlaková zastávka funguje jen jako veřejně přístupné perony bez jakýchkoliv dalších nádražních prostor, jižní peron je napojen na možnou cyklostezku/pěší cestu po severní patě Vítkova. Vstup do vlakové zastávky a výstup na cestu je reprezentován jednoduchým vysokým relativně úzkým podchodem pod tratí zakončeným dvěma dlouhými schodišti vedoucím na peron./ ŘEZ ČASEM (PRACOVNÍ DENÍK)

Slova vedoucí k pochopení
K urbanismu jsem přistupoval poprvé a proto jsem v práci dost silně plaval. Uvědomil jsem si, že to byl velmi podobný semestr prvnímu semestru v ZANu, kdy jsem do poslední chvíle dělal varianty a nevěděl jsem co si vybrat, co se mi vlastně líbí víc, což kulminovalo na konci semestru kdy jsem k poslední konzultaci přinesl dvě rozpracované “plachty” (raději tomu říkám výkresy, dále tedy výkres). To všechno jsem dělal proto, protože jakmile se do jedné varianty ponořím a něco v ní začne nefungovat, začínám hledat jiné řešení a když ono jiné řešení je neslučitelné s danou variantou, ocitnu se najednou v jiném projektu a vrátím se ke konceptu který v onom problémovém místě funguje. Mimo to, pokud koncept B nabízí řešení detailu lepší než koncept A, automaticky podléhám touze krátce si popřemýšlet o tom, jak krásně by onen detail bylo pojednán v souladu s konceptem B a z krátkého popřemýšlení se stane krátké rozpracování. Krátce řečeno, neumím udržet koncept. Snažím se věci prohlédnout ze všech stran a z toho plyne nerozhodnost. Zajímavé je, jak dlouho může trvat rozhodnutí, jestli se mají na parcelu 90 x 120 m postavit severojižní pavlačové domy nebo severojižní schodišťové domy. Pak jednoduše nastávají situace, kdy na pondělní prezentaci oznámím, že model vsazený do společného kontextu je prostě starý, protože je ze soboty a věc je už dávno úplně jinak.
Tenhle zmatek ale nese ovoce a to v podobě zkušeností. To, že k mému vlastnímu obrovskému údivu nakonec včas odevzdaný projekt je tak trochu neslaný, nemastný, příliš promyšlený a racionální a takový docela “vyčpělý“, pro mě znamená pro začátek relativně velkou zkušenost s urbanismem, povahou a postupem jeho navrhování, tak trochu jsem si ozkoušel limity a podstatné množství možností. Jestliže se daná práce nedá přirovnat k výzkumu, tak alespoň k mému osobnímu výzkumu už dávno objevené ameriky. Objevování ameriky, které ovšem není na škodu, protože zkušenosti se dají získat jedině jejich prožitím. Nyní můžu prohlásit, že jsem se alespoň dotknul mimo jiné množství typologických druhů a způsobů nakládání s prostorem, jeho působení a jeho dopadu na člověka-obyvatele a mohu tyto věci v budoucnu rychleji používat. A jako jedna ze zkušeností, která se týká metody navrhování je ujasnění, že tohle není správná cesta silného návrhu a že nemám hledat to nejlepší řešení a největší dobo, ale že prakticky všechna řešení je možné rozpracovávat tak dlouho, až se jejich silné stránky zesílí na maximum a slabé ztlumí na minimum. A že většina prací se neobejde bez počátečního ujasnění toho co vlastně dělám, protože ujasnění ex-post může přinést znepokojující zjištění.
Toto portfolio (pozn: viz video) je veškerý sebraný materiál, který během semestru vznikl, utříděný víceméně chronologicky. Obsahuje skicové pasáže a pět pasáží z prezentací. Zajímavé jsou momenty, kdy se celý projekt po prezentaci postupně změnil na něco úplně odlišného a zajímavý je také moment poslední prezentace, kdy jsem předkládal několik variant, přičemž jsem se patnáct minut před začátkem prezentace pro jednu urychleně rozhodnul a slíbil, že už jí nezměním. Dokončený projekt je samozřejmě o něco pozměněný.

Tomáš FeistnerA my? My jsme Ti Tomáši dali Áčko.


ostatní projekty z tohoto semestru jsou zde

.

Žádné komentáře:

Okomentovat