pondělí 30. ledna 2012

odevzdávka David Balajka - 7.semestr - zimní 2011

Všichni studenti měli stejné zadání. Parcelu v Karlíně u paty vrchu Vítkov. David si řekl o jiné zadání. Rozhodl se řešit samotný Vítkov. Později se ukázalo, že to byl šťastný tah. Protože prezentujeme společně, dělal David ostatním studentům nenápadnou zpětnou vazbu nebo spíš připomínku: Vítkov není jenom ta zelená strmá stěna, na kterou koukáte zpod trati. (v dalším semestru jsme model kombinace dvojího zadání zopakovali: celý atelier řeší Elsnicovo náměstí a bytový dům a dva z nich říčku Rokytky jako celek) Zde je Davidův projekt:AUTORSKÝ TEXT:
Vítkov má díky své poloze a topografii obrovský potenciál, který zůstává zejména kvůli nepřístupnosti kopce nevyužit. Návrh pomocí zásahů různého rozsahu zlepšuje přístup na Vítkov a nabízí ho obyvatelům přilehlých čtvrtí a celému městu. Hlavním principem oživení kopce je využití a zesílení přirozené polarity mezi jeho severním a jižním svahem.
Nepřístupnost Vítkova je dána nejen strmostí jeho svahů, ale zejména pak napřekonatelnými bariérami v podobě liniových dopravních staveb, které až donedávna obkružovaly kopec ze všech stran. Jednokolejná trať na žižkovské straně sice byla sice během výstavby Nového spojení nahrazena cyklostezkou, ta je ovšem k sousedícímu svahu i přilehlé uliční síti téměř stejně inertní jako původní železnice. Pohodlný přístup z centra Prahy je znemožněn kolejištěm Masarykova nádraží, Negrelliho viaduktem a severojižní magistrálou. Karlín je od kopce zcela odříznut železnicí a vysokou opěrnou zdí, jediný vstup vede temným podchodem pod tratí.
V návrhu se napojuje cyklostezka a celý kopec několika novými vstupy do systému žižkovských ulic (Husitská, Jeronýmova, Pod Vítkovem, Lukášova). Hlavním místem pro přístup na Vítkov z jihu zůstává Tachovské náměstí s vyústěním pěšího tunelu. Prostor náměstí je scelen a stává se hlavním shromažďovacím prostranstvím dolního Žižkova, kterému dnes takový prostor chybí.
Přístup ze severní karlínské strany umožňuje několik nových lávek přes železnici, které se napojují na obvodovou cestu vybudovanou na horní hraně opěrné zdi nad tratí. Nová cesta se na východě i na západě napojuje na stávající cyklostezku a nabízí unikátní pohled na město v úrovni střech karlínských domů.
Rozvoj příměstské železnice zřejmě během následujících desetiletí povede ke zrušení Masarykova nádraží a k výstavbě železničního tunelu pod centrem města. Návrh proto počítá s protažením pásu zeleně od samého východního okraje Prahy, přes Vítkov, až do prostoru dnešních nástupišť nádraží.

Návrh využívá a zesiluje polaritu mezi jižním a severním svahem kopce, která je přirozeně daná topografií Vítkova, orientací ke světovým stranám i současným využitím a přístupností jednotlivých svahů.
Jižní svah je slunný, otevřený, prostupný, aktivní. Nekvalitní náletová zeleň je zde nahrazena pásem ovocných stromů ve spodní části po celé délce svahu. Díky kombinaci jabloní, třešní a hrušní rozkvétá každá část sadu v odlišnou dobu. Horní část jižního svahu pod památníkem je osázena vinicemi, které zde byly již za Karla IV. a které městu přinášejí zisk z pronájmu. Areál Sokola Žižkov si zachovává svou sportovní funkci, je ale rozčleněn do několika samostatných částí a stává se tak prostupným ve všech směrech. Nevyužívané tenisové kurty jsou nahrazeny veřejným koupalištěm s výhledem na město. Nová tribuna fotbalového hřiště v sobě obsahuje zázemí pro sportovce a diváky a areál doplňují hřiště na basketbal a volejbal. Svahy směrem k centru, nad Tachovským náměstím a k Ohradě jsou udržovaným městským parkem s dětskými hřišti, plochami pro psy a velkým množstvím volných travnatých ploch pro nejrůznější využití.
Severní svah si ponechává svůj tajemný, divoký, romantický ráz. Je doplněn cestami přírodního charakteru, které propojují spodní okružní cestu s vrcholovou promenádou a s hodnotnými místy ukrytými v lese ve svahu (vyhlídky, skály, bunkry, plošiny).
Davidovi jsme dali B. Za svoji práci byl nominován do šestice finalistů v soutěži o nejlepší studentský projekt Olověný Dušan.

Žádné komentáře:

Okomentovat