pondělí 12. září 2011

Zadání zimního semestru 2011


téma: Karlín - úpatí Vítkova - území Pernerka / Lyčkárna   [ ATSS | ATU | ATVZ | ATV ]
veřejná prezentace zadání: 19.září 15:00, číslo místnosti 644, nová budova FA ČVUT

teze: městská část Karlín rozprodala většinu strategického území developerům. Jejich projekty většinou spí, včetně masivních demolic průmyslových (momentálně kulturně využívaných) objektů. Jedno z území, které neprodala (což je naše školní pracovní hypotéza) je území Pernerka – Lyčkárna. Karlín si začíná uvědomovat důležitost udržení své identity, specifik a genia-loci, nikoliv pouze profitu a ptá se architekta: Jak využít vybrané území ?

 
Otázky a témata:

  • město má na parcele potřebu splnit jím určené minimální plochy: a) sociální bydlení b) startovní bydlení c) nájemní byty d) komerční nájemní prostory a blíže nespecifikované idealistické přání na vznik dílen, kluboven, neformálních veřejných prostor ... které jsou a byly pro Karlín typické (školní teze:"zadavatel" bude realisticky zvažovat co největší zastavěnost území, tzn. ekonomická návratnost, ale nebude to pro něj jediné a základní kriterium)
  • hledání dalších místních specifik, která v souvislosti s časovou posloupností: povodeň-developerská horečka – globální krize, mizí
  • napojení Karlína na Vítkov
  • složitost vybraného území vzhledem k blízkosti frekventované železnice (funkce bydlení)
  • složitost orientace ke světovým stranám (severní pata Vítkova)
  • veřejné prostory – propojení se stávajícími, vznik nových, definice území ...
  • důraz bude kladen právě na souvislosti a propojení vytčeného území se strukturou města a s kopcem ... vybrané území historicky vždy vybočovalo z Karlínského gridu (domky a dílny nalepené na patu kopce pod tratí)
  • v návrhu to znamená: hledání způsobu napojení na městskou strukturu, počínaje intaktností, konče autonomním útvarem
  • to vše v kontextu Karlína, jehož specifikem je etnická různorodost, sociální různorodost, architektonická různorodost, funkční různorodost.

klikutím zvětšíte náhledy
GPS: 50°5'30.624"N, 14°27'26.304"E

Žádné komentáře:

Okomentovat